Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Order of Malta

Współpraca maltańska z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP

 

Projekt rozwoju systemu ochotniczego ratownictwa na Ukrainie rozpoczął się w 2015 r. Wszystkie działania realizowane są przez partnerów: Fundację Maltańska Służba Medyczna, Maltańską Służbą Ukrainy i Maltańską Służbą Pomocy Iwano-Frankiwska. Obecnie sieć drużyn ratowników obejmuje 9 miast na Ukrainie. Od samego początku jest wspierany z programu Polska Pomoc finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

 

W 2014 i 2015 r. zespoły ratowników i ambulanse Fundacji Maltańskiej Służby Medycznej wzięły udział w ewakuacji 120 osób rannych w czasie starć na Ukrainie. W tych dramatycznych dniach z całą ostrością zobaczyliśmy słabość ukraińskiego systemu ratownictwa. Narodziła się idea wspólnego działania na rzecz rozwoju ratownictwa ochotniczego na Ukrainie w oparciu
o doświadczenie Maltańskiej Służby Medycznej. Idea została przekuta w plan, a następnie w konkretne działania. W kwietniu 2015 r. rozpoczął się projekt budowy ochotniczego ratownictwa na Ukrainie. Całość nie byłaby możliwa bez wsparcia programu Polska Pomoc, finansowanego prze MSZ RP.

Projekt opiera się na trzech filarach: szkoleniu, wyposażeniu i doskonaleniu się we współdziałaniu. Jak do tej pory projekt objął prowadzone przez trenerów z Polski, wspieranych przez instruktorów z Ukrainy kursy z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Kijowie, Iwano-Frankiwsku, Lwowie, Zaporożu i Dniepropietrowsku oraz kursy certyfikacyjne kwalifikowanej pierwszej pomocy w Polsce. Odbyły się też warsztaty liderów, szkolenia master class, warsztaty kompetencji trenerskich.
Od 2016 r. prowadzone są szkolenia podstawowej pierwszej pomocy prowadzone samodzielnie przez trenerów z Ukrainy. Łącznie odbyło się ponad 180 dni szkoleń i warsztatów.

W projekcie został kupiony i dostarczony na Ukrainę specjalistyczny sprzęt szkoleniowy i ratowniczy. W ciągu trzech lat zostało przekazanych m.in. 114 kompletów mundurowych w tym kaski i latarki czołowe, 57 fantomów, w tym 8 zaawansowanych
z możliwością podłączenia do komputera, 4 AED i 8 AED ćwiczebnych, 31 dużych i 25 małych plecków ratowniczych, 21 desek ortopedycznych i zestawów szyn Kramera, 37 radiotelefonów, stacja retransmisyjna, przyczepka ratownicza oraz 5 namiotów logistycznych wyposażonych mi. n. w agregaty prądotwórcze, oświetlenie i łóżka polowe. Dodatkowo zakupione zostały zestawy do pozoracji, dodatkowe butle tlenowe i inne wyposażenie. Razem na Ukrainę zostało dostarczonych łącznie 2508 kg sprzętu.

 

Od początku projektu kładziony jest nacisk zarówno na rozwój indywidualnych kompetencji ratowniczych jak i na umiejętności współdziałania w większych zespołach. Organizowane są ćwiczenia terenowe, w 2016 r. grupa 39 ratowników maltańskich
z Ukrainy wzięła udział w zabezpieczeniu medycznym Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Organizowane są też manewry ratowników. Dla ratowników-wolontariuszy manewry są okazją do sprawdzenia swoich umiejętności w realistycznie przygotowanych pozoracjach, zbliżonych do realnych zdarzeń. Są też okazją do spotkania ratowników z innych miast Ukrainy
i Polski, do wymiany doświadczeń, integracji i wzmacniania partnerstwa. Jak do tej pory odbyły się trzy edycje manewrów: Iwano-Frankiwsk 2015 r., Berehowe 2016, Kamieniec Podolski 2017. Wzięli w nich udział ratownicy z Ukrainy, Polski, Niemiec (2015) i Węgier (2016). Po każdych manewrach najlepsze drużyny z Ukrainy zapraszane są na Manewry Maltańsko-Strażackie organizowane przez Kęcki oddział Maltańskiej Służby Medycznej.

Nowym rozdziałem projektu jest wprowadzenie nauczania pierwszej pomocy w szkołach. W 2017 r. zostali przeszkoleni
i wyposażeni w sprzęt treningowy nauczyciele z pięciu szkół z Iwano-Frankiwsku. W założeniu jest to działanie pilotażowe,
a naszą ambicją jest upowszechnienie praktycznych zajęć nt. pierwszej pomocy w szkołach na Ukrainie.

W pierwszych latach pracy, dzięki staraniom trenerów, koordynatorów i dziesiątków wolontariuszy zostały utworzone
i wyposażone oddziały ratowników maltańskich w 10 miastach. Drużyny ratowników w strukturze projektu w 2017 r: Berehowe (1), Dniepropietrowsk (w trakcie organizacji), Fastów (1), Iwano-Frankiwsk (5), Jużno-Ukraińsk (2), Kamieniec Podolski (1), Lwów (4), Mariupol (2), Zaporoże (2). W dodatkowo latach 2015-2016 w projekcie funkcjonowały 3 drużyny z Kijowa, które od 2017 r. funkcjonują samodzielnie. Obecnie z projektem współpracują inne organizacje i grupy obywatelskie m.in. Caritas Zaporoża, t-helpers ze Lwowa, Szerszenie z Jużno-Ukraińska oraz inne grupy nieformalne.

Obecnie ochotnicy ratownicy działają w swoich miastach. Prowadzą zabezpieczenia imprez sportowych, kulturalnych, społecznych i religijnych. Towarzyszą pątnikom w czasie pielgrzymek. Prowadzą szkolenia i pokazy pierwszej pomocy.
Są gotowi do działania w przypadku sytuacji kryzysowej.

 

 

Relacja z manewrów w Kamieńcu Podolskim

http://pomocmaltanska.org/1-09-2017-3-09-2017-iii-maltanskie-manewry-ratownikow-ukraina-2017/

Relacja ze spotkania w Ambasadzie RP w Kijowie

http://zakonmaltanski.pl/news/view/786-spotkanie_w_ambasadzie_rp_w_kijowie

 

Więcej informacji o projekcie:

michal.rzysko@zakonmaltanski.pl