Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Order of Malta

Wyjazd wypoczynkowo – rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową.

Oferta dotyczy realizacji zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu wyjazdu wypoczynkowo – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową. Obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju pozwala na potwierdzenie, że wyjazd wypoczynkowo-rekreacyjny dzieci i młodzieży w kraju pozwala na potwierdzenie, że może on się odbyć, przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych.

Zadanie to zostanie zrealizowane poprzez zorganizowanie wyjazdu 10 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo wraz z  opiekunami oraz psychologiem i pielęgniarką do Murzasichle gdzie zapewnione będą mieli: zakwaterowanie w odnowionych 2-osobowych pokojach(ogrzewanych elektrycznie) z pełnym węzłem sanitarnym, całodzienne wyżywienie – 3 posiłki + podwieczorek. Na terenie ośrodka będzie możliwość skorzystania z 2 serii zabiegów terapeutycznych zgodnie z zaleceniem lekarza, zabiegi grupowe, czyli inhalacja, gimnastyka, leczenie klimatyczne. Podczas wyjazdu będzie możliwość skorzystania z psychoterapii indywidualnej oraz psychoedukacyjnej w zakresie treningu interpersonalnego, asertywności czy panowania nad emocjami, szczególnie tymi negatywnymi. Nad realizacją tego typu terapii będzie czuwał wykwalifikowany psycholog. Wycieczki piesze jak i autokarowe wpłyną przede wszystkim na integrację i wzmocnienie zdrowia psychicznego. Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego stylu życia i radzenia sobie z sytuacjami stresującymi, pokonywanie trudności i wzmacnianie tężyzny ciała.Działanie nie jest uzupełnieniem oferty innych lokalnych podmiotów.

Bezpośrednim efektem realizacji zadania będą rezultaty miękkie.

Zorganizowanie 10-dniowego wyjazdu wypoczynkowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową wraz z opiekunami przyczyni się do uspołecznienia grupy, integracji ze środowiskiem oraz wypracowania trwałych nawyków prowadzących do zachowania właściwych proporcji pomiędzy poświęcaniem czasu na rehabilitację kompleksową oraz life workbalance, nie wyłączając z niego sportu, rekreacji i aktywnego wypoczynku. Pogłębienie relacji wewnątrz rodzinnych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości każdego z członków rodziny.

Zmiana postaw społecznych poprzez realizację zadania będzie miała następujący charakter:

  • zajęcia uspołeczniające podczas wspólnych wycieczek pieszych, autokarowych oraz zajęciach usprawniających;
  • kształtowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, szczególnie ruchową;
  • kształtowanie nawyków właściwego gospodarowania czasem wolnym poprzez alternatywne formy spędzania czasu wolnego, wykorzystywania warunków naturalnych sprzyjających rekreacji i turystyce;
  • podnoszenie sprawności psychofizycznej uczestników wypoczynku poprzez aktywny udział w atrakcjach oferowanych zarówno przez organizatora, jak i ośrodek.

Sposobem monitorowania osiągniętych celów będą zdjęcia, filmiki oraz listy obecności z przeprowadzonych zajęć.

Czas realizacji projektu: 1.07.2020 – 31.10.2020