Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Order of Malta

Moja droga do zatrudnienia

Aktualności (kliknij na tytuł aby przeczytać więcej)
19.09.2022 Zaproszenie na Konferencję “Migracja i reintegracja rynku pracy Ukraina-Polska”
23.09.2022 Konferencja w Śląskim Urzędzie Wojewódzki w Katowicach
05.10.2022 Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej
11.10.2022 Warsztaty zawodowe – kurs szycia
6.10.2022 Spotkanie z Małgorzatą Moryń – Trzęsimiech – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta
16.11.2022 Spotkanie z Marcinem Chroszczem – Dyrektorem Wydziały Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Więcej na profilu: https://www.facebook.com/maltanskiecentrum/

 

Wideorelacje:

Konferencja: Rynek pracy w Polsce w czasie wojny

Katowice. Konferencja podsumowujące projekt. Międzynarodowy Dzień Uchodźcy i Migranta

Kursy zawodowe w ramach projektu

 

 

Z początkiem lipca 2022 wystartował program “Moja droga do zatrudnienia” – aktywizacja zawodowa uchodźców z Ukrainy. Przez 15 miesięcy, osoby przybyłe z terenów konfliktu wojennego na Ukrainie, otrzymają wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej.

Programem objęte zostanie sto osób, które otrzymają wsparcie w zakresie zdobywania nowych umiejętności zawodowych, jak również w poszukiwaniu pracy – otrzymają zatem kompleksowe ścieżki wsparcia w procesie reintegracji zawodowej. Warto wspomnieć, że na każdym etapie pomocy osobom przybyłym do Polski po wybuchu wojny na Ukrainie, wsparcie będzie udzielane również w języku ukraińskim. Ścieżka pomocowa została opracowana na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia w projektach aktywizacji zawodowej i opierać się będzie na trzech kluczowych działaniach. Po pierwsze, stworzone zostało Centrum Informacji i Aktywizacji Zawodowej – to tutaj można uzyskać kompleksową informację dotyczącą różnych form aktywizacji zawodowej, które są proponowane w ramach programu. Będzie można również uzyskać informacje o innych działaniach i formach wsparcia dla uchodźców prowadzonych przez agendy rządowe i organizacje pozarządowe. Po drugie, każdy uczestnik programu, zostanie objęty Indywidualnym Planem Działania, który zakłada ocenę i potrzeby uczestnika programu.
Wspólnie z doradcą zawodowym uczestnik programu będzie mógł zwiększyć swoje możliwości adaptacyjne na rynku pracy.
Po trzecie, uczestnicy programu będą mogli skorzystać również z bezpłatnych szkoleń zawodowych, dzięki czemu poszerzą zakres umiejętności i kompetencji, a co za tym idzie, zwiększy się ich szansa na znalezienie zatrudnienia na polskim rynku pracy.
W 2023 roku przewidziana jest konferencja poruszająca temat migracji oraz reintegracji, podczas której uczestnicy projektu zapoznają się z różnymi narzędziami na rynku pracy, dzięki którym można nawiązywać relacje między potencjalnymi pracodawcami.

Partnerami w projekcie są WUP w Katowicach, Bussines Center Club Loża Katowicka oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach. Przy realizacji programu będziemy współpracować także z Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz Urzędem Marszałkowskim w Katowicach. Serdecznie zapraszamy osoby z Ukrainy przybyłe po 24 lutego 2022, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i zwiększyć szansę na rynku pracy do kontaktu z Centrum Informacji i Aktywizacji Zawodowej. Komunikacja będzie odbywać się w języku polskim i ukraińskim. Tłumacze będą obecni podczas każdej formy wsparcia tj. spotkania z doradcami, pośrednikiem pracy, podczas szkoleń. Warto dodać, że wszystkie formy wsparcia dostępne będą bezpłatnie. Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz środków własnych Fundacji Pomoc Maltańska- Maltańska Służba Medyczna.

Szczegółowe informacje o programie “Moja droga do zatrudnienia” można znaleźć na naszej stronie internetowej www.pomocmaltanska.org zakładka projekty.

Projekt zakończył się 30.09.2023 roku.

Pobież plakat