Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Order of Malta

Moja droga do zatrudnienia

Z początkiem lipca br wystartował program „Moja droga do zatrudnienia” – aktywizacja zawodowa uchodźców z Ukrainy. Przez 15 miesięcy, osoby przybyłe z terenów konfliktu wojennego na Ukrainie, otrzymają wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej.

Programem objęte zostanie sto osób, które otrzymają wsparcie w zakresie zdobywania nowych umiejętności zawodowych, jak również w poszukiwaniu pracy – otrzymają zatem kompleksowe ścieżki wsparcia w procesie reintegracji zawodowej. Warto wspomnieć, że na każdym etapie pomocy osobom przybyłym do Polski po wybuchu wojny na Ukrainie, wsparcie będzie udzielane również w języku ukraińskim. Ścieżka pomocowa została opracowana na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia w projektach aktywizacji zawodowej i opierać się będzie na trzech kluczowych działaniach. Po pierwsze, stworzone zostało Centrum Informacji i Aktywizacji Zawodowej – to tutaj można uzyskać kompleksową informację dotyczącą różnych form aktywizacji zawodowej, które są proponowane w ramach programu. Będzie można również uzyskać informacje o innych działaniach i formach wsparcia dla uchodźców prowadzonych przez agendy rządowe i organizacje pozarządowe. Po drugie, każdy uczestnik programu, zostanie objęty Indywidualnym Planem Działania, który zakłada ocenę i potrzeby uczestnika programu.
Wspólnie z doradcą zawodowym uczestnik programu będzie mógł zwiększyć swoje możliwości adaptacyjne na rynku pracy.
Po trzecie, uczestnicy programu będą mogli skorzystać również z bezpłatnych szkoleń zawodowych, dzięki czemu poszerzą zakres umiejętności i kompetencji, a co za tym idzie, zwiększy się ich szansa na znalezienie zatrudnienia na polskim rynku pracy.
W 2023 roku przewidziana jest konferencja poruszająca temat migracji oraz reintegracji, podczas której uczestnicy projektu zapoznają się z różnymi narzędziami na rynku pracy, dzięki którym można nawiązywać relacje między potencjalnymi pracodawcami.

Partnerami w projekcie są WUP w Katowicach, Bussines Center Club Loża Katowicka oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach. Przy realizacji programu będziemy współpracować także z Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz Urzędem Marszałkowskim w Katowicach. Serdecznie zapraszamy osoby z Ukrainy przybyłe po 24 lutego 2022, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i zwiększyć szansę na rynku pracy do kontaktu z Centrum Informacji i Aktywizacji Zawodowej. Komunikacja będzie odbywać się w języku polskim i ukraińskim. Tłumacze będą obecni podczas każdej formy wsparcia tj. spotkania z doradcami, pośrednikiem pracy, podczas szkoleń. Warto dodać, że wszystkie formy wsparcia dostępne będą bezpłatnie. Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz środków własnych Fundacji Pomoc Maltańska- Maltańska Służba Medyczna.

Szczegółowe informacje o programie „Moja droga do zatrudnienia” można znaleźć na naszej stronie internetowej www.pomocmaltanska.org zakładka projekty.

Pobież plakat