Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Order of Malta

Aktywizacja kulturalna, społeczna i ruchowa – cykl wyjazdów i warsztatów dla osób z niepełnosprawnościami”

Data rozpoczęcia: 15.08.2021
Data zakończenia:  18.11.2021

Czas pandemii COVID-19 spowodował u osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów (rodziców) szereg niekorzystnych zmian na podłożu zdrowotnym i psychofizycznym. Osoby na stale zamieszkujące w Domach Pomocy Społecznej były narażone na kilkumiesięczne izolacjęośrodka ze światem zewnętrznym. W tym okresie nie była możliwa aktywizacja społeczna, kulturalna czy fizyczna. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną bardzo często nie mogły korzystać z Warsztatów Terapii Zajęciowej czy miejsc kultury.Wiele rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi musiały przeorganizować swój tryb zarządzania domem, czasem i pracą dopasowując się do potrzeb swoich najbliższych. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do niekorzystnych zmian relacji społecznych. Coraz bardziej zauważalne są niekorzystne zmiany ze wskaźnikiem BMI u wszystkich grup wiekowych.

Grupa docelowa

Odpowiadając na zaistniałą szeroką problematykę chcemy nasz projekt skierować łącznie do 120 osób beneficjentów, osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w różnym wieku: dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów. (od12 roku życia do 80 roku życia).Każdy beneficjent projektu otrzyma od oferenta niezbędny pakiet ochrony osobistej: maseczki jednorazowe oraz podręczny, kieszonkowy płyn do dezynfekcji rąk.

Zasięg projektu:

Projekt będzie mieć zasięg regionalny i skierowany dla mieszkańców trzech miast na prawach powiatu: Katowice, Mikołów, Siemianowice Śląskie. (warunek formalny w projekcie; zadania dla mieszkańców dwóch powiatów)

ŻYCIE PROJEKTU

We wtorek 19.10.2021 w Katowicach odbyły się zajęcia sportowe dla 20 osób z niepełnosprawnością. Ważne działanie społeczne dla osób z niepełnosprawnością, szczególnie po okresie przebytej kwarantanny lub COVID-19. Doskonały czas aktywizacji fizycznej, gdzie było dużo zabawy i uśmiechu na twarzach podopiecznych.
W czasie zajęć rodzice podopiecznych mogli w swoim gronie porozmawiać i wymienić się doświadczeniami.
więcej na stronie: 

 

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Śląskiego w ramach realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.