Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Order of Malta

Centrum Informacji i Aktywizacji Zawodowej dla Cudzoziemców

Centrum Informacji i Aktywizacji Zawodowej dla Cudzoziemców stanowi kluczowy punkt wsparcia dla osób spoza kraju, które szukają pomocy w znalezieniu pracy i integracji zawodowej w nowym środowisku.Misją Centrum jest dostarczanie kompleksowych usług doradczych oraz szkoleniowych, które mają na celu ułatwienie cudzoziemcom adaptacji na rynku pracy lokalnym.Centrum oferuje wsparcie w procesie poszukiwania pracy, w tym pomoc w pisaniu CV, przygotowywaniu się do rozmów kwalifikacyjnych oraz orientację na lokalnym rynku pracy.Ponadto, instytucja organizuje różnorodne szkolenia zawodowe i kursy językowe, które pozwalają cudzoziemcom rozwijać swoje umiejętności i zwiększać atrakcyjność na rynku pracy.W ramach swojej działalności, Centrum współpracuje z lokalnymi przedsiębiorstwami i instytucjami, aby zapewnić cudzoziemcom dostęp do ofert pracy i praktyk zawodowych. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta, Centrum stara się zrozumieć unikalne potrzeby i umiejętności cudzoziemców, aby móc zaproponować najlepsze rozwiązania. Centrum Informacji i Aktywizacji Zawodowej dla Cudzoziemców odgrywa także istotną rolę w promowaniu dialogu międzykulturowego oraz budowaniu mostów porozumienia między różnymi społecznościami.Świadcząc wsparcie w zakresie integracji zawodowej, Centrum przyczynia się do wzmocnienia społecznej i ekonomicznej stabilności cudzoziemców oraz ich rodzin. Działalność Centrum opiera się na zasadach równości, tolerancji i poszanowania różnorodności, co sprzyja budowaniu otwartej i przyjaznej dla wszystkich społeczności lokalnej. W efekcie, Centrum Informacji i Aktywizacji Zawodowej dla Cudzoziemców pełni istotną rolę w tworzeniu społeczeństwa opartego na wartościach solidarności, współpracy i szacunku dla innych kultur.

Centrum Informacji i Aktywizacji Zawodowej dla Cudzoziemców
Katowice, ul. Generała Zajączka 23 A,
Anna Witańska
kursy@zakonmaltanski.pl
tel. 731 500 920

Realizowane projekty: „Działania pomocowe dla uchodźców ukraińskich w Polsce”