Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Order of Malta

Światowe Dni Młodzieży – Kraków

ŚDM RAPORT:

W dniach 25 lipca -31 lipca 2016 roku odbyły się w Polsce Światowe Dni  Młodzieży, w których aktywnie uczestniczył ZPKM oraz podległe mu suborganizacje. Przygotowania naszego Związku do tego wydarzenia trwały od ponad roku, tym bardziej, że dwa tygodnie po zakończeniu ŚDM miał odbyć się w Piekarach pod Krakowem Międzynarodowy Obóz Maltański. Działania Zarządu ZPKM szły rownolegle w dwóch kierunkach: przygotowanie i organizacja Maltańskiej Służby Medycznej do służby w ramach ŚDM oraz zebranie niezbędnych funduszy na potrzeby naszej partycypacji. W pierwszej części zaangażowanie konfratrów Marcina Swierada, Jerzego Meysztowicza oraz Stanisława Rybickiego doprowadziło do wpisania MSM jako profesjonalnej służby ratowniczej do organizowanego przez krakowskie pogotowie ratunkowe korpusu medycznego ŚDM.  Zbiorka funduszy, koordynowana przez konf. Jerzego Baehra, pozwoliła na wyposażenie w niezbędny sprzęt, leki oraz przeszkolenie naszych ratowników oraz wolontariuszy. Zebrane środki pozwoliły rownież na organizację na terenie naszej parafii w Mistrzejowicach maltańskiego miasteczka dla ratowników, wolontariuszy oraz ambulansów przybyłych na ŚDM z Polski i zza granicy.

Do maltańskiego zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży włączyło się blisko 500 osób: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy, wolontariuszy wyspecjalizowanych w opiece nad osobami niepełnosprawnymi, kierowców, logistyków, kucharzy i innych osób. Fundacja Maltańska Służba Medyczna pod wodzą konf. Marcina Świerada(którego relacja stanowi kanwę niniejszego raportu) i Damiana Zadebernego miała do dyspozycji 30 ambulansów i 30 pojazdów logistycznych z 5 krajów. Wolontariusze rekrutowali się z Polski, Ukrainy, Niemiec, Węgier, Belgii, Austrii, Rumunii, Albanii i Słowacji. Dodatkowo wspierali nas harcerze i wolontariusze OHP.

25 lipca została zgłoszona pełna gotowość do działania na Światowych Dniach Młodzieży. Do rodziny Maltańskiej w Krakowie dołączyły ambulanse z Niemiec i Węgier. Wspólnie Zakon Maltański udostępnił 30 ambulansów na 134 obecnych w Krakowie w czasie ŚDM.
Maltańska Służba Medyczna zabezpieczała drogi przejścia pielgrzymów ŚDM na dworzec kolejowy. Pod opieką ratowników była grupa 50 000 uczestników Światowych DniMłodzieży.
28 lipca rozpoczęła się służba 24 godziny na dobę. Polskie i niemieckie ambulanse zabezpieczały ulice Krakowa. Dwa zespoły ratowników Maltańskiej Służby Medycznej miałyzaszczyt pracować w zabezpieczeniu Papieża Franciszka i Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sektorze VIP.
29 lipca ratownicy Maltańskiej Służby Pomocy zabezpieczali celebrowaną przez Papieża Franciszka drogę krzyżową na krakowskich Błoniach. Ambulanse maltańskie byłyobecne nie tylko na wydarzeniu ale też w sąsiadujących rejonach miasta. Znakomity, międzynarodowy zespół wolontariuszy Zakonu Maltańskiego pełnił służbę w sektorze dlaosób niepełnosprawnych. 30 lipca rozpoczęło się zabezpieczenie medyczne największego wydarzenia w historii Maltańskiej Służby Medycznej w Polsce. Według organizatorów na Campusie Misericordiae w Brzegach pod Krakowem zebrało się ponad 1,6 mln pielgrzymów.
W dniach 30 i 31 lipca wolontariusze Zakonu Maltańskiego pracowali dzień i noc w Brzegach i w Krakowie. W Niedzielę od rana na spotkanie z Ojcem Świętym przybywali nowi pielgrzymi. Według organizatorów w niedzielnej Mszy Świętej z celebrowanej przez Papieża Franciszka wzięło udział blisko 2 mln osób. W czasie czuwania i Mszy Św. na Brzegach ratownicy Zakonu Maltańskiego udzieli pomocy kilku tysiącom pielgrzymów. Ratownicy i wolontariusze Zakonu Maltańskiego byli odpowiedzialni za zabezpieczenie 10 ze 108 sektorów w tym jednego z dwóch sektorów VIP i obydwóch sektorów dla osób niepełnosprawnych.
W logistyce zabezpieczenia medycznego pracowali wolontariusze. Załoga ukraińskiej kuchni polowej przygotowała i dowiozła na środek Campusu Misericordiae ciepły posiłki,napoje oraz pakiety żywnościowe dla ratowników.
131 wolontariuszy opiekowało się osobami niepełnosprawnymi. Pod sztandarem Zakonu Maltańskiego pracowali ochotnicy z Malteser Hospitaldienst Austria, Związku Harcerstwa Polskiego, Maltańskiej Służby Medycznej, Ordre de Malte Belgique, Maltijska Sluzba Dopomogy, Maltez Romania, Ochotniczych Hufców Pracy, Malteser Albania, Maltezska Pomoc Slovensko, Malteser Hilfsdienst Deutschland oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.
Służbę nasi ratownicy zakończyli po ostatnim spotkaniu z Ojcem Świętym Franciszkiem w Tauron Arenie.
W imieniu Zarządu ZPKM podziękowania dla Maltańskiej Służby Medycznej i wszystkich organizacji współpracujących oraz wolontariuszy za wybitną służbę w trakcie ŚDM złożył JE Aleksander hr. Tarnowski, który w specjalnym liście na tę okazję, podkreślił wielkie zaangażowanie i profesjonalizm w niesieniu pomocy potrzebującym w duchu naszego Zakonu. Na koniec należy podkreślić, ze nasze działania nie przybrały by tej formy, gdyby nie wielkie wsparcie ze strony naszych hojnych sponsorów, którym w tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy.

Szpitalnik Zakonu Maltańskiego w Polsce
Jan Rościszewski

Szanowni Państwo,

wraz z Prezesem Fundacji Maltańska Służba Medyczna Damianem Zadeberny pragnę serdecznie podziękować każdemu Wolontariuszowi, który odpowiedział na wezwanie J.E. Prezydenta ZPKM Aleksandra Tarnowskiego do służby potrzebującym w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie !

Z dumą musimy powiedzieć, że zadanie zostało dobrze wykonane, a nasza praca i zaangażowanie sprzętowe dostrzeżone.
Udział ponad 500 Wolontariuszy, ponad 30 ambulansów, i ponad 30 wozów logistyki był widoczny w każdym miejscu odbywających się Światowych Dni Młodzieży.
W trakcie działania nastąpiło mnóstwo nieoczekiwanych problemów ale wszystkie zostały pozytywnie rozwiązane !
Wszystkie zadania postawione przed Zakonem Maltańskim zostały zrealizowane, a cele osiągnięte.

Nadszedł obecnie czas, równie ważnego zakończenia naszych działań w obszarze prawnym i finansowym.
W najbliższym czasie w grupach roboczych, a następnie w grupie ścisłego dowodzenia, dojdzie do ewaluacji naszych działań celem podniesienia na jeszcze wyższy poziom naszych działań.

Dziękując za udział uprzejmie proszę Wolontariuszy Zakonu, którzy brali udział w ŚDM, o napisanie w punktach spostrzeżeń dotyczących naszej organizacji.
Plusy, minusy i propozycje ich ewentualnego rozwiązania.

Wszelkie sugestie i uwagi pozwolą na jeszcze lepszą służbę podopiecznym Maltańskiej Służby Medycznej Zakonu Maltańskiego.

Wszelkie spostrzeżenia i uwagi uprzejmie proszę kierować na adres: marcin.swierad@zakonmaltanski.pl

z maltańskim pozdrowieniem

Marcin Świerad

2016.07.31 – 2016.08.01, Kraków

Wczorajszy wieczór oraz noc na podwielickich polach i Krakowie przebiegł pracowicie. Wszystkie siły i środki Maltańskiej Służby Medycznej Zakonu Maltańskiego działały w terenie z wielkim zaangażowaniem.
W niedzielę do miejsca spotkania z Ojcem Świętym przybyli kolejni pielgrzymi. Wstępne szacunki organizatorów to 2,5 miliona uczestników niedzielnej Mszy Św.
Po Mszy Świętej gdy uczestnicy ruszyli w drogę powrotną ilość interwencji znacznie nasiliła się. Wszystkie zespoły odnotowały znaczną poprawę po zmianie ciśnienia atmosferycznego, po opadach deszczu.

Po godzinie 17.00 Ojciec Święty spotkał się w Tauron Arenie z Wolontariuszami. Nie zabrakło przedstawicieli Maltańskiej Służby Medycznej, która i tu pełniła dyżur.

Na prośbę Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego MSM pełni dyżur do godzin porannych 1 sierpnia 2016 r.

W godzinach wieczornych w Obozie Maltańskim w Mistrzejowicach z udziałem Prezesa Rady Fundacji MSM Jerzego Meysztowicza oraz Prezesa Fundacji MSM Damiana Zadeberny Wolontariusze biorący udział w Światowych Dniach Młodzieży otrzymali pamiątkowe medale ŚDM. / Marcin Świerad

Yesterday evening and night proved a very busy time in the fields outside Wieliczka and in Kraków. For the Maltese Medical Aid it was all hands onboard while providing coverage with great involvement and dedication.
On Sunday, more pilgrims reached their destination – the venue where they would meet the Pope. According to early estimates of the organisers, there would be 2.5 million participants at the Sunday service.
After the Holy Mass, when the participants started heading back, the number of interventions greatly intensified. A significant improvement was perceived by all teams after the air pressure had changed following rainfall.
After 5 PM, Pope Francis met with the Volunteers in Kraków’s largest indoor event venue, Tauron Arena. The Maltese Medical Aid was present here as well, ready to provide assistance.
As per the request of Kraków’s emergency ambulance service, the MMA will keep on their feet until the morning hours of August 1st.
In the evening, the Maltese Camp in Mistrzejowice saw an awarding ceremony – the President of the Board of the MMA Foundation, Jerzy Meysztowicz, and the President of the MMA Foundation, Damian Zadeberny, were there to decorate the Volunteers who took part in World Youth Day with commemorative WYD medals. / Marcin Świerad

2016.07.30, Wieliczka

30 lipca  to początek zabezpieczenia o największej skali. Do pracy w Brzegach przerzucono wszystkie przewidziane siły i środki.  Pod Wieliczka zebrało się blisko 2 miliony ludzi. Kilkuset Wolontariuszy pełni dyżur od soboty do niedzieli, stacjonując na pogwielickich polach. Dzięki pracy dowódców Mariusza Zawady i Joanny Ziemiańskiej osiągnęliśmy pełną zdolność operacyjną. W zapleczu logistycznym nieprzerwanie pracuje kuchnia polowa naszych maltańskich przyjaciół z Ukrainy, a sekcja transportowa zapewnia niezbędne dostawy.

30 July is the beginning of the largest-scale operation for the MMA. All personnel and equipment was directed to Brzegi in the outskirts of Kraków near Wieliczka, where almost 2 million people congregated. Several hundred Volunteers are stationed in the fields outside Wieliczka from Saturday until Sunday. Thanks to the efforts of the command, Mariusz Zawada and Joanna Ziemiańska, our full operative capacity has been achieved.
As a vital logistics backup, our Maltese friends from Ukraine continue to run the field kitchen, while the transportation department makes sure that all necessarily deliveries are taken care of.

zdjęcia >>


2016.07.29, Kraków, Błonia
29 lipca w godzinach popołudniowych i wieczornych odbyła się na Błoniach w Krakowie Droga Krzyżowa z Ojcem Świętym Franciszkiem. Maltańska Służba Medyczna wystawiła wszystkie ambulanse. Nasi Ratownicy pracowali jednak nie tylko na Błoniach ale na terenach je otaczających. Wspaniała międzynarodowa ekipa Wolontariuszy Zakonu szczególną opieką objęła osoby niepełnosprawne.

On 29 July, in the afternoon and evening hours, Pope Francis celebrated the Way of the Cross in Błonia. The Maltese Medical Aid had all its ambulances at the ready. Our Rescuers were present not only in the open air venue of Błonia, but also in the surrounding area. The magnificent international team of the Maltese Order’s Volunteers extended special protection over people with disabilities.

zdjęcia >>


2016.07.29, Kraków
W piątek, 29 lipca, o godzinie 12.15, w budynku Teva przy ul. Rymarskiej 3 w Krakowie, odbyła się Msza święta w intencji pracowników Teva, oraz osób które zapewniają opiekę medyczną nad pielgrzymami przybyłymi na Światowe Dni Młodzieży. Ksiądz Michał Palowski kierował swoje słowa do wiernych zarówno po polsku, jak i po angielsku, a chwilami nawet po niemiecku i węgiersku. Jako że we Mszy świętej uczestniczyli członkowie Maltańskiej Służby Medycznej zarówno z Polski, jak i Niemiec oraz Węgier, a także pracownicy Teva – miała ona prawdziwie maltański, ponadnarodowy wymiar. / Marcin Świerad

On Friday July 29, at 12:15, a Holy Mass was celebrated at the Teva building in ul. Rymarska 3 in Kraków, for the intention of the employees of Teva and people providing medical coverage to pilgrims who came to World Youth Day. Father Michał Palowski addressed the congregation not only in Polish and English, but also on occasion in German and Hungarian. As the Mass was attended by members of the Maltese Medical Aid from Poland, Germany and Hungary as well as by Teva employees, the character of the service was truly Maltese and international. / Marcin Świerad

 

więcej zdjęć >>


2016.07.28, Kraków

Od godzin porannych do zabezpieczenia medycznego w ramach struktur Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego skierowano 20 ambulanse oraz 3 załogi karetek VIP.
Mieliśmy zaszczyt pomagania uczestnikom ŚDM na terenie całego Krakowa oraz w trakcie Mszy Św w Częstochowie.
W godzinach popołudniowych wieloletnia Wolontariuszka Zakonu Maltańskiego Anna Liszka podróżowała Tramwajem Papieskim towarzysząc Ojcu Świętemu na Błonia Krakowskie. Ania pomimo, iż jest osobą niedowidzącą aktywnie pomaga innym potrzebujacym.
W godzinach popołudniowych w trakcie Mszy świętej na Bloniach oprócz pomocy medycznej Wolontariusze Maltański służyli pomocą osobom niepełnosprawnym w specjalnym sektorze i na drogach dojazdowych.
W ciągu dnia w Trzebini zakończyło się doszkalanie z unifikacją wiedzy dla blisko setki Wolontariuszy patroli medycznych. W godzinach wieczornych do Maltańskiego Obozu w Mistrzejowicach dołączyło blisko 50 Ratowników z Ukrainy chyba przeszkolonych przez Maltańską Służbę Medyczna w ramach projektów Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Since the morning hours, 20 ambulances and 3 VIP ambulance teams have been dispatched to provide medical coverage within the structures of Kraków’s emergency ambulance service. It was an honour for us to be able to assist the WYD participants throughout the whole city and during the Holy Mass in Częstochowa. In the afternoon, a Volunteer of the Maltese Order, Anna Liszka, travelled onboard the Papal Tram, accompanying Pope Francis to Błonia Park. Despite her blindness, Ania has been actively helping others in need.

During the afternoon Holy Mass in Błonia the Maltese Volunteers not only provided medical aid, but they also assisted people with disabilities in their special dedicated sector and the access roads leading to it. During the day, almost a hundred Volunteers completed additional training in Trzebinia, which included unification of their knowledge. In the evening, almost 50 rescuers from Ukraine, who had most likely been trained by Maltese Medical Aid within projects of the Polish Ministry of Foreign Affairs, joined the Maltese Camp in Mistrzejowice.

Trwa całodobowa służba Wolontariuszy Zakonu Maltańskiego. Polskie i niemieckie ambulanse udzielają pomocy na terenie całego miasta. Dwa zespoły Maltańskiej Slużby Medycznej miały zaszczyt pracy z najlepszymi zespołami Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w strefach zabezpieczenia Ojca Świętego Franciszka oraz Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Do międzynarodowej Maltańskiej Rodziny dołączyły zespoły ambulanse z Węgier. / Marcin Świerad

Volunteers of the Order of Malta are on 24/7 service. Polish and German ambulances provide aid throughout the whole city. Two teams of the Maltese Medical Aid had the privilege to work with the best team of Kraków’s emergency ambulance service in the areas of protection of Pope Francis and the President of Poland, Andrzej Duda. Ambulances from Hungary joined the international Maltese Family.


2016-07-27 17:52 Wizyta Ojca Świętego na Wawelu


2016-07-27 11:52

Trwa całodobowa służba Wolontariuszy Zakonu Maltańskiego.   Polskie i  niemieckie ambulanse udzielają pomocy na terenie całego miasta. Dwa zespoły Maltańskiej Slużby Medycznej miały zaszczyt pracy z najlepszymi zespołami Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w strefach zabezpieczenia Ojca Świętego Franciszka oraz Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Do międzynarodowej Maltańskiej Rodziny dołączyły zespoły ambulanse z Węgier./ Marcin Świerad


2016-07-26 19:52
Uroczystość wciągnięcia flagi na maszt .
Oficjalnie kwatera główna i międzynarodowy sztab dowództwa Maltańskiej Służby Medycznej otwarte / Marcin Świerad

The  of raising the flag.
The headquarters and the international command staff of the Maltese Medical Aid are officially opened. / Marcin Świerad

więcej zdjęć >>


2016-07-26 17:51:42
Rozpoczyna się pierwsza Eucharystia ŚDM Kraków 2016. Przewodniczączy J.E. Stanisław kard. Dziwisz. W sektorze dla osób niepełnosprawnych służbę pełnią wolontariusze Zakonu z Austrii, Belgii i Polski / ks. Michał Palowski

The first Eucharist of WYD Kraków 2016 has begun, presided over by H.E. Stanisław Cardinal Dziwisz. Volunteers of the Maltese Order from Austria, Belgium and Poland are at their posts in the sector for the disabled./ Fr. Michał Palowski


2016-07-26 09:25:34

Uroczystą Mszą Św.  w Mistrzejowickim Kościele rozpoczęliśmy  pierwszy dzień działań Zakonu Maltańskiego w trakcie ŚDM w Krakowie. W dniu dzisiejszym 12 zespołów karetek zostało skierowanych do działania na terenie Krakowa. Wolontariusze pełnili służbę między innymi na Krakowskich Błoniach w trakcie Mszy Św.  Z Niemiec dotarło 51 ratowników medycznych  Malteser Hilfdienst wraz z 24 pojazdami, w tym 16 ambulansami. Do Szczyrzyca dotarli Wolontariusze z Belgii, Węgier,  Francji,. W Maltańskim Obozie w Mistrzejowicach Wolontariusze z Ukrainy i Polski dbają o dobre i smaczne posiłki dla międzynarodowych zespołów ratowników i asystentów osób niepełnosprawnych. Czekając na powrót ostatnich zespołów ratowniczych przygotowujemy plany na dzień jutrzejszy. / Marcin Świerad

The first day of the presence of the Maltese Order at WYD in Kraków began with a solemn Holy Mass in the church in Mistrzejowice. Today, 12 ambulance teams were dispatched to provide aid in various locations in Kraków. Our Volunteers were present, among other places, at the Holy Mass conducted in Błonia Park. 51 medical rescuers from Malteser Hilfdienst arrived from Germany, along with 24 vehicles, including 16 ambulances. Volunteers from Belgium, Hungary and France arrived inSzczyrzyc. In the Maltese Camp in Mistrzejowice, Volunteers from Ukraine and Poland are in charge of providing good and nutritious meals to the international medical rescue teams and assistants to disabled people. While waiting for the return of the last rescue teams, we’re planning out tomorrow. / Marcin Świerad

więcej zdjęć >>


2016-07-25 05:35:12

Dziś rano do Mistrzejowic przybyli harcerze Chorągwi Śląskiej, a wieczorem Malteser Berlin oraz Nyski oddział Fundacji Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska. Od głodu uratowali Maltańczycy z Ukrainy. / Małgorzata Małkiewicz


 2016-07-25

List Prezydenta ZPKM Aleksandra Tarnowskiego do Wolontariuszy Maltańskiej Służby Medycznej i informacja o stanie przygotowań MSM do ŚDM

 

Drodzy Wolontariusze Zakonu Maltańskiego .

Fundacja Maltańska Służba Medyczna jest jedyną strukturą ratownictwa medycznego utworzoną przez Zakon Maltański Polska.

Jesteśmy na finiszu przygotowań do ŚDM w Krakowie i w trakcie zabezpieczeń medycznych  regionalnych spotkań młodzieży z całego Świata. Zwracamy się o mobilizację wszelkich sił i środków na zrealizowanie jednego
z najważniejszych wyzwań dla naszego Zakonu.

Aktywne uczestnictwo w Światowych Dniach Młodzieży w strukturach Maltańskiej Służby Medycznej Zakonu Maltańaskiego jest realizacją  naszego charyzmatu ” Obrana Wiary i Służba Potrzebującym” Informacja o stanie przygotowań i realizacji Światowych Dni Młodzieży przez Maltańską Służbę Medyczną.
Zgłoszenie pełnej gotowości do działań w trakcie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w dniach 26 do 31 lipca 2016r.

Wielomiesięczne przygotowania Wolontariuszy Maltańskiej Służby Medycznej do ŚDM w  Krakowie dobiegły końca.
W ubiegłym tygodniu Lokalne Oddziały MSM zabezpieczały medycznie i logistycznie liczne imprezy towarzyszące ŚDM w Diecezjach w całej Polsce.
Kulminacyjnym momentem, a jednocześnie ostatecznym sprawdzianem była organizacja zabezpieczenia medycznego w Archidiecezji Katowickiej w dniu 23 lipca.

Wolontariusze Maltańskiej Służby Medycznej wyszkoleni według najnowszych standardów oraz  wyposażeni w profesjonalny sprzęt medyczny udzielali pomocy uczestnikom ŚDM w trakcie pielgrzymowania do Matki Bożej Piekarskiej, a następnie spotkania na katowickim lotnisku Muchowiec.
Wolontariusze MSM towarzyszyli uczestnikom na trasach przejścia oraz dworcach kolejowych. W kulminacyjnym momencie Maltańska Służba Medyczna samodzielnie opiekowała się blisko 50 tysięczną grupą pielgrzymów.

Żmudne przygotowania, w tym ćwiczenia i utworzone procedury w pełni zdały egzamin.

W drodze dojazdowej na akcję Wolontariusze MSM udzielili pierwszej pomocy podczas wypadków drogowych. Komendant Oddziału Warszawskiego Jakub Michalski wraz zespołem udzielili pomocy rannemu motocykliście, a Komendant Oddziału Nyskiego Piotr Razik wraz z zespołem poszkodowanym w wypadku busa.
Zbudowani poziomem wykształcenia, zaopatrzeniem, a przede wszystkim postawą Wolontariuszy z dumą przystępujemy do realizacji zadań w Krakowie.

W trakcie ŚDM Wolontariusze będą skoszarowani w trzech miejscach: Krakowie Mistrzejowicach przy Parafii św. Maksymiliana m. Kolbe oraz w Szczyrzycu.

W trakcie ŚDM nie mogło zabraknąć posługi duchowej dla naszych Wolontariuszy!
Kapelanem głównym jest ks Michał Palowski Kapelan ZPKM, który we współpracy z ks proboszczem Andrzejem Kopiczem, Kapelanem ZPKM, ks Piotrem Laryszem ( ZHP) oraz Ojcem Guy Tardivy ( przedstawicielem Zakonu Maltańskiego ) będą prowadzili codzienną liturgię godzin, spotkania modlitewne oraz sprawowali Msze Święte.

Dziękuąc wszystkim za dotychczasową pomoc, zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich o dalszą mobilizację i wsparcie. Szczególnie prosimy o codzienną modlitwę w inetncji wszystkich Wolontariuszy Maltańskiej Służby Medycznej
Zakonu Maltańskiego.

Z uwagi na to, że wszyscy wypełniają swoje zadania na zasadach Wolontariatu Zarząd MSM przewidział dla Wolontariuszy pamiątkowy medal.

z poważaniem

Aleksander Tarnowski
Prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich


ARCHIWUM

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!

Już niedługo w Krakowie odbędą się Światowe Dni Młodzieży, w których weźmie udział blisko
3 mln osób z całego świata. Tak ogromna liczba pielgrzymów będzie potrzebować wyjątkowego zabezpieczenia medycznego. Zakon Maltański Polska został zaproszony do zabezpieczenia medycznego osób niepełnosprawnych oraz pomocy w opiece nad nimi.  Pragniemy wywiązać się sami jednak nie podołamy temu zadaniu. Jeżeli jesteś lekarzem, pielęgniarką, ratownikiem medycznym, ratownikiem po kursie KPP lub opiekunem osób niepełnosprawnych i chciałbyś pomagać w czasie Światowych Dni Młodzieży dołącz do grona wolontariuszy Maltańskiej Służby Medycznej!

Wypełnij ankietę: Zgłoszenie do grupy wolontariuszy

Po wypełnieniu ankiety skontaktuje się z Tobą koordynator wolontariatu medycznego.
W miesiącach poprzedzających Światowe Dni Młodzieży zaprosimy Cię na dodatkowe szkolenia
i spotkania, których celem będzie ustandaryzowanie działań i ćwiczenie współpracy w grupach wolontariuszy.