Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Order of Malta

Pokonać bezdomność II

Projekt „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”Realizowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Okres realizacji od 1 maja do 31 grudnia 2023 roku. 

Projekt ma na celu wsparcie dla osób bezdomnych z terenu subregionu śląskiego oraz miasta Bielsko – Białej w tym: zwiększenie dostępności do punktów wydawania żywności, wsparcie z zakresu profilaktyki zdrowotnej, higieny osobistej i dostępu do odzieży. Działania projektowe będą dążyć także do podjęcie próby zaangażowania osób bezdomnych w pomoc dla innych osób bezdomnych (samopomoc). Partnerzy projektu w Bielsku – Białej –grupa wolontariuszy skupiających się na pomocy dla osób bezdomnych wydając co tydzień  zupę dla ok. 100 osób. Partner w Katowicach – Stowarzyszenie PoMoc z siostrą Anną Bałchan, oraz Zupa w Kato (Wspólnota Dobrego Pasterza) wydającą co tydzień zupę dla ponad 150 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Docieranie do osób bezdomnych (streetworking).

Streetworker podejmuje rozmowę motywacyjną bada potrzeby osoby zagrożonej.  Następnie przygotowuje beneficjentów do procesów pomocy i aktywizacji zawodowej. Miejsca docierania pomocy, to głównie miejsca niemieszkalne, peryferia miasta Katowic oraz Bielska – Białej.

  1. Pomoc doraźna.

Projekt umożliwia osobom bezdomnym skorzystanie z jadłodajni  oraz punktów wydawania odzieży w Katowicach i Bielsku – Białej.  Raz w tygodniu dla ok. 100 – 150 osób wydawany jest ciepły poczęstunek oraz udzielana jest podstawowa pomoc medyczna, higieniczna oraz wsparcie w postaci wydawania odzieży wg. potrzeb.

  1. Organizacja profilaktyki zdrowotnej

 Konsultacje z lekarzem, ratownikiem medycznym odbywać się będą zarówno w miejscach niemieszkalnych (barakach, pustostanach) jak również w miejscach wyznaczonych: Wspólnoty Dobrego Pasterza w Katowicach oraz w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Miłości w Katowicach oraz w Bielsku – Białej.

Wiadomości z projektu: (kiknij na tytuł aby przeczytać artykuł)

10 000 porcji zupy, która niesie nadzieję. 

Wsparcie dla osób ubogich w Bielsku Białej. 

Peryferia w blasku słońca i Miłosierdzia. Polska i Ukraina.

Wizyta siostry Patryk z Kalkuty w Katowicach.

Katowice. Pomoc dla osób bezdomnych.

Zadanie publiczne współfinansowane przez: