Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Order of Malta

Głowa do góry, czyli seniorzy szlakiem architektonicznych perełek Śląska

 

Głowa do góry, czyli seniorzy szlakiem architektonicznych perełek Śląska” to zadanie o charakterze wieloaspektowym.
Zakładane rezultaty:
– zaktywizowanie seniorów, ale przy pomocy rozrywki integracyjnej (wycieczki, spotkania dyskusyjne) realizowanej w
oparciu o turystykę, sport rekreację, historię, kulturę, sztukę i patriotyzm lokalny;
– stworzenie maksymalnych możliwości realizowania się seniorów m. in. pod względem poznawczym, intelektualnym,
społecznym, a nawet duchowym, w duchu integracji, wspólnoty, lokalnej jedności; uczestnicy projektu będą mieli
okazje do zaistnienia, rozwijając swój talent organizatorski, umiejętności interpersonalne, zainteresowania i pasje t;
– dzięki spotkaniom dyskusyjnym starsi mieszkańcy dzielnicy Śródmieście będą mieli okazję do nawiązania kontaktów i
trwałych znajomości, dzielenia się doświadczeniami i wrażeniami, przekazywania ważnych i pożytecznych
informacji, inspirujących pomysłów, praktycznych porad, co w dalszej perspektywie wpłynąć ma na solidność i
stabilność sąsiedzkiej więzi lokalnej;
– popularyzacja historii i wiedzy z zakresu kultury, architektury, sztuki dotyczącej zwiedzanych zabytków Śląska wśród
mieszkańców Katowic;
-działania projektowe związane z szerszym poznaniem regionu (województwa), jego środowiska przyrodniczego,
zabytków historii i kultury oraz dziedzictwa lokalnego zmierzają do zmiany postrzegania Katowic i Śląska,
zaprzestania stereotypowego myślenia i kojarzenia ich tylko i wyłącznie z kopalniami, dymiącymi kominami czy
Spodkiem;
– realizacja zadania wpłynie na upowszechnienie form aktywnego wypoczynku osób starszych, mieszkańców Katowic.

 

Projekt finansowany przez Urząd Miasta Katowice.
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne zostało przyjęte.