Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Order of Malta

Projekty

Fundacja Regionalnej Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie wraz z Partnerem Fundacją Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna z siedzibą w Katowicach realizuje projekt współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

„SAMODZIELNOŚĆ TO NIE SAMOTNOŚĆ!”

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX. Włączenie społeczne  dla działania: 9.1. Aktywna integracja  dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

Celem projektu  jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej 2 społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne na terenie miasta Chorzowa. Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie i realizację 2 Programów Aktywności Lokalnej – złożonych z czynników aktywizujących społecznie, edukacyjnie i zawodowo – skierowanych do 48 członków chorzowskich społeczności lokalnych (osób niepełnosprawnych (20K/28M)(w tym 21 ONI (8K i 13M)) w wieku 18-64 lat nieaktywnych zawodowo) ukierunkowanego na zmniejszenie wykluczenia społecznego, zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zwiększania szans na zatrudnienie co zostanie zrealizowane do 31.10.2021 roku.

Dla uczestników projektu oferujemy:

– opracowanie indywidualnego planu wsparcia dla każdego uczestnika

– zajęcia z otoczenia uczestników projektu

– pikniki integracyjne

– kursy zawodowe

– mieszkanie wspierane

– asystenta osoby niepełnosprawnej na zajęciach

– pośrednictwo pracy

– animatora lokalnego

– stypendia szkoleniowe

– coaching indywidualny dla każdego uczestnika projektu

– warsztaty grupowego aktywnego poruszania się po rynku pracy

– zajęcia grupowe treningu motywacji do podjęcia zatrudnienia

– zajęcia grupowe treningu niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym

– zajęcia grupowe trening kompetencji społecznych

– zapewniamy catering w postaci (przerwy kawowej wraz z obiadem na zajęciach)

– zwrot kosztów przejazdu

Wartość projektu:

839 920,00

Okres realizacji projektu:

01.09.2019 – 31.10.2021

Obszar realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany w Chorzowie (obszar funkcjonalny ZIT)

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu Lidera:

Ul. Św. Piotra 9, 41-500 Chorzów

Kierownik Projektu: Marcin Moskwa

numer telefonu: +48 503 373 639

Lub adres e-mail: biuroprojektu@rfpn.org

Lub w biurze Partnera:

Ul. Wita Stwosza 41, 40-042 Katowice

Koordynator projektu: Ewa Warecka

numer telefonu: + 48 508 387 013

Lub email: biuroprojektu@rfpn.org