Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Order of Malta

News

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

22/09/2023 


O Światowym Dniu Migranta i Uchodźcy: Wspólna Inicjatywa Caritas Archidiecezji Katowickiej i Fundacji Pomoc Maltańska

W miniony piątek 22.09.2023r., Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna, zorganizowały wspólnie wydarzenie z okazji Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy. Konferencja, która odbyła się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach poświęcona była tematyce aktywizacji zawodowej i wsparcia reintegracji uchodźców na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z Ukrainą.

Otwarcie Konferencji

Spotkanie rozpoczęło od konferencji prasowej w której wzięli udział Marcin Świerad, Szpitalnik Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, ks. Łukasz Stawarz, Dyrektor Caritas, Ewa Jóżwiak z Fundacji Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna oraz Sabina Haczyk z Centrum Migrantów i Uchodźców Caritas.

Następnie o godzinie 10:00 Mariusz Glenszczyk oraz Marek Grzymowski, Wiceprezesi Fundacji Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna podsumowali zakres pomocy Zakonu Maltańskiego dla uchodzców z Ukrainy. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnęło szerokie grono specjalistów, działaczy społecznych, przedstawicieli władz lokalnych oraz migrantów i uchodźców, którzy w ostatnim czasie przybyli do Polski.

Projekt „Moja droga do zatrudnienia”

Podczas konferencji, Ewa Jóźwiak, Dyrektor Programowa i koordynatorka projektu „Moja droga do zatrudnienia,” przedstawiła efekty pracy nad aktywizacją zawodową uchodźców, projektu finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i realizowanego przez Pomoc Maltańska. Dyrektor Programowa, oprócz danych i statystyk prezentujących realizację projektu, przedstawiła również wybraną sylwetkę uczestniczki projektu, pokazując, że aktywizacja zawodowa przyniosła zamierzony efekt. W konferencji wzięło udział blisko 150 osób.

Współpraca i Wsparcie

Konferencja stanowiła doskonałą okazję do podkreślenia współpracy między Caritas Archidiecezji Katowickiej a Fundacją Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna w niesieniu pomocy uchodźcom i migrantom. Warto zaznaczyć, że obie organizacje od lat aktywnie angażują się w pomoc potrzebującym, a ta inicjatywa była jednym z wielu przykładów ich wspólnych działań. Podczas wystąpienia ks. Łukasz Stawarz, jak również Wiceprezesi Fundacji Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna przedstawili niektóre sposoby niesienia pomocy uchodźcom, zwracając uwagę na fakt iż migracja jest prawem każdego człowieka na świecie.

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy to czas refleksji nad kondycją i potrzebami migrantów i uchodźców na całym świecie. Konferencja ta była dowodem na to, że współpraca między organizacjami społecznymi, władzami lokalnymi oraz ekspertami może przynosić konkretne rezultaty w poprawie sytuacji uchodźców i emigrantów.

Warto zaznaczyć, że w trakcie wydarzenia odbywały się również warsztaty aktywizacyjne, indywidualne porady ekspertów oraz wystawa fotograficzna prezentująca sylwetki uchodźców i migrantów z całego świata, którzy przybyli do Polski w ostatnim czasie, co dodatkowo wzbogaciło program konferencji.

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy jest przypomnieniem o naszej wspólnej odpowiedzialności za tych, którzy musieli opuścić swoje ojczyzny w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Działania podejmowane przez Caritas Archidiecezji Katowickiej i Fundację Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna stanowią wyjątkowy przykład inicjatyw, które mają na celu dawanie szansy i nadziei ludziom na nowy początek w Polsce.

tekst: Anna Witańska

Zdjęcia: Tobiasz Gruchel

Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna Oddział Katowice

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej