Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Order of Malta

News

Nowy Zarząd Związku Polskich Kawalerów Maltańskich

04/06/2022 


Warszawa, 06 czerwca 2022

Komunikat Prasowy

Konwent sprawozdawczo-wyborczy wyłonił, na 5 letnią kadencję, nowy Zarząd Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.

W dniu 4 czerwca 2022, w Warszawie, odbył się konwent sprawozdawczo – wyborczy Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, który jest wyłącznym reprezentantem Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Polsce. Na kolejną, pięcioletnią kadencje został wybrany 9 osobowy Zarząd, na którego czele stanął Prezydent ZPKM, Kawaler Maltański, Jacek Tarnowski.

Podsumowując mijającą kadencję ustępujący Prezydent Jerzy Baehr podziękował za pięć lat dobrej i zgodnej współpracy Zarządu, jednocześnie zarekomendował następcę i zaapelował o jego poparcie, które pozwoli na kontynuowanie dotychczasowej linii rozwoju ZPKM. Wspomniał o trudnym okresie pandemii, zwłaszcza dla maltańskich placówek ochrony zdrowia – szpitala w Barczewie, ośrodka w Szyldaku, przychodni Komandoria w Poznaniu oraz Centrum Pomocy w Krakowie, i aktywnej postawie członków ZPKM w tym trudnym czasie. Podziękował wszystkim zaangażowanym w aktualnie prowadzony, ogromny program pomocy dla Ukrainy.

Przypomniał, że: „Zakon Maltański za pośrednictwem swoich fundacji realizuje szereg bardzo potrzebnych dzieł pomocowych, które zdobyły uznanie również poza granicami Polski, jednakże członkowie Zakonu Maltańskiego powinni zawsze pamiętać, o drugiej części dewizy maltańskiej – Tuitio fidei – obronie wiary. Mamy stać na straży wartości coraz bardziej deficytowych w dzisiejszym świecie”.

W tajnym głosowaniu na funkcję nowego Prezydenta został wybrany Jacek Tarnowski, który w poprzedniej kadencji pełnił rolę zastępcy Prezydenta Związku. W skład Zarządu weszli: Maxymilian Bylicki – pierwszy Wiceprezydent, Maciej Koszutski – drugi Wiceprezydent, Kazimierz Jeleński – Kanclerz, Marcin Świerad – Szpitalnik, Konrad Jełowicki – Skarbnik, oraz członkowie Zarządu Henryk Grocholski, Rafał Górski, Andrzej Mauberg. Dominikanin O. Marek Pieńkowski został poproszony o pełnienie funkcji Głównego Kapelana Związku.

Nowy Prezydent powiedział o kontynuacji działań i rozwoju ZPKM zgodnie z linią poprzedniego Zarządu i w zgodzie z misją Zakonu – Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum. [ Obrona wiary i pomoc potrzebującym ] – „która jest najlepszą busolą na każdy czas i powinna być realizowana, w obu obszarach, w sposób zrównoważony”. Prezydent Jacek Tarnowski podsumował również 100 dni programu „Pomoc dla Ukrainy”, którego wartość Zakon Maltański Polska szacuje na blisko 47 mln PLN, wspomniał o nowym projekcie długofalowej pomocy – ‘świetlic’ dla uchodźców, które właśnie rozpoczynają działanie, a mają być miejscem spotkań, wspólnej opieki nas dziećmi, wytchnienia, wymiany myśli, organizacji konkretnej pomocy, np. w sprawach administracyjnych. Przypomniał, że wojna w Ukrainie nadal trwa, a maltańskie humanitarne transporty docierają (40 TIRów) do miast na wschodzie kraju, które są ogarnięte działaniami wojennymi (*) – więcej w informacji uzupełniającej na końcu.

Nowo wybrany Zarząd Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, zacznie pełnić funkcję od momentu zatwierdzenia przez Wielkie Magisterium Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Rzymie.

Związek poprzez swoje Fundacje podejmuje współprace z samorządami, organizacjami zdrowia, przedsiębiorcami w ramach ich działalności CSR. Aktywnie pozyskuje finansowanie dla swoich dzieł organizując koncerty charytatywne, opłatki maltańskie, licytacje, bale, akcje sportowo – charytatywne i celowe zbiórki pieniędzy. Informacje znajdują się na stronie zakonmaltanski.pl

Tomasz Tarnowski

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich (ZPKM).

Informacja uzupełniająca :

Zakon Maltański to jedna z najstarszych instytucji zachodniej i chrześcijańskiej cywilizacji. Powstał w Jerozolimie ok. roku 1050, jest zakonem rycerskim, którego członkami są głównie osoby świeckie. W 1113 roku papież Paschalisa II, wydał bullę nadając Zakonowi pełną suwerenność, tak od władz świeckich, jak i kościelnych.

Przez okres wojen krzyżowych Zakon stworzył strukturę państwową, a utrzymując przez kilkaset lat najwyższą w świecie sprawność bojową stał się prawdziwym przedmurzem chrześcijańskiej Europy dla świata muzułmańskiego. Wówczas to zyskał wielkie znacznie i prestiż, które pozwalają w dzisiejszym świecie działać charytatywnie w blisko 120 krajach. Zakon Maltański jest pierwowzorem działań humanitarnych i charytatywnych realizowanych na szeroką skalę. Posługa szpitalnicza, która jest główną misją Zakonu Maltańskiego, niesiona jest pod białym ośmiokątnym krzyżem na czerwonym tle, który znany jest wszędzie jako symbol ratownictwa.

Na ziemiach polskich Zakon obecny jest od początku XII w. W 1187 r . książę Mieszko III Stary i biskup poznański Radwan przekazali Zakonowi pod opiekę założone przy kościele św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu, hospicjum dla wędrowców i pątników – najstarszy polski szpital. Do dzisiaj istnieje w tym miejscu kościół, przy którym kontynuowana jest działalność maltańska. Od 1927 r. Związek Polskich Kawalerów Maltańskich jest oficjalną organizacją reprezentującą Suwerenny Rycerski Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim. Po okresie komunizmu, kiedy działalność ZPKM była w Polsce zabroniona, w 1991 r. aktywność Związku na terenie Polski została przywrócona.

Aktualnie, w Polsce funkcjonuje 18 oddziałów MSM, 6 ośrodków pomocy dla osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych (Poznań, Kraków, Katowice, Radom, Olsztyn, Warszawa) 2 domy pomocy społecznej (Szyldak, Puszczykowo) 2 centra pomocy specjalistycznej (Kraków, Poznań) 1 specjalistyczne przedszkole (Kraków) 1 szpital (Barczewo).

(*) Maltańska Służba Medyczna (MSM) w 2014 r. zabezpieczała ewakuację poszkodowanych z Kijowskiego Majdanu, potem wdrażała, we współpracy z polskim MSZ, kilkuletni program szkolenia w zakresie pomocy przedmedycznej (1-sza pomoc). W czasie pandemii Covid MSM szkoliła odpowiednie służby cywilne ( policjantów, strażaków, nauczycieli ) oraz przekazała pomoc w postaci znacznej ilości środków higieny oraz ochrony osobistej. Dzięki temu programowi około 2500 przeszkolonych osób oraz dostarczony sprzęt medyczny służą Ukraińcom od pierwszych dni wojny. Dzięki tym kontaktom Zakon Maltański Polska posiada precyzyjne informacje nt. potrzeb i może realizować pomoc w sposób najbardziej precyzyjny i skuteczny.

Program „Pomoc dla Ukrainy” Zakonu Maltańskiego Polska został uruchomiony natychmiast – 25 lutego br., a jego wartość, dzięki międzynarodowym strukturom Zakonu, po 3 miesiącach wynosi 46 750 000 PLN.

Prezentacja programu „Pomoc dla Ukrainy” za okres 3 miesięcy: https://zakonmaltanski.pl/realizowana-pomoc/ wpis z 25 maja 2022 r.

Dzięki jakości pracy swoich członków i dochowaniu tradycji, Zakon Maltański posiada pozycję gwaranta wykonania misji dobroczynnych, jest wiarygodnym powiernikiem środków przekazywanych na te cele.

www.zakonmaltanski.pl

FRAGMENT PRZEMÓWIENIA

JACKA TARNOWSKIEGO

PREZYDENTA ZPKM

Szanowne Damy, Szanowni Konfratrzy,

Po wielu rozmowach nie udało się przekonać Jerzego Baehra, aby zgodził się kandydować na następną kadencję. Byłby najlepszym kandydatem.

10 lat zaangażowania, olbrzymiej pracy na polu międzynarodowym, fundrisingowym, trudny i chyba jeszcze nie zakończony czas pandemii, powoduje potężne obciążenia dla życia zawodowego i rodzinnego. Bardzo za ten czas Jurkowi dziękuję.

Te 10 lat, kiedy to Jurek niósł ciężar pracy obu Zarządów – mojego Ojca i swojego, to czas kontynuacji wielu trudnych zobowiązań z przeszłości, czas doskonałej współpracy w ramach Zarządu obu tych kadencji z Zarządami Fundacji, w których prowadzone są nasze dzieła. To również czas bardzo dobrych relacji międzynarodowych.

Dla następców to wielkie wyzwanie aby wszystko, co się dzieje w ramach ZPKM realizować na takim poziomie.

Dziękuję również całemu Zarządowi tej kończącej się kadencji i każdemu z Panów z osobna.

To wspaniałe 5 lat bardzo wielu doświadczeń, trudnych decyzji, ścierania się różnych racji.

To 100 lecie ZPKM przesłonięte pandemią i w końcu, coś co nikomu wśród nas nie mieściło się w głowie – napaść Rosji na Ukrainę i z tym związana niespotykana skala wyzwań.

To również okres przyjaźni, która wykuwa się maltańskim boju, toczonym obok pracy zawodowej, obowiązków rodzinnych. Za to szczególnie dziękuję wiedząc, że nawet jeżeli panowie odchodzicie z Zarządu, zawsze będziemy mogli liczyć na Waszą mądrość, doświadczenie, pomoc i wsparcie.

Ustępujący Zarząd z Prezydentem na czele, zadecydował wysunąć kandydaturę mojej osoby na funkcję Prezydenta ZPKM. Tę propozycję, po długim i nie niełatwym dla mnie namyśle, przyjąłem. Rekomendacja Prezydenta to zaszczyt, ale i wyzwanie, które, razem z pozostałymi kandydatami na członków Zarządów, jestem gotowy podjąć.

Chciałbym po krótce przedstawić, co powinno być najbardziej istotne z punktu widzenia Zarządu w czasie następnej kadencji.

W dniu dzisiejszym kluczową jest sytuacja na Ukrainie. Tu chciałbym bardzo podziękować za wielką mobilizację, serce, i naszą solidarność, która przez te koszmarne miesiące wyrażała się w przeróżny sposób. Szacowana wartość udzielonej pomocy przez ostatnie 3 miesiące to prawie 47 mln zł. Przed nami kontynuacja i realizacja wielu projektów lokalnych, opartych na wolontariacie ale też finansowaniu, wymagającym żmudnych rozliczeń w stosunku do darczyńców, tak z Polski jak i zagranicy. Taka praca wymaga profesjonalnego zespołu, który już działa ale w przyszłości będzie potrzebował wzmocnienia.
Tuitio fidei – Staramy się uczestniczyć w procesjach Bożego Ciała, w św. Stanisława w Krakowie, w Piekarach Śląskich, pielgrzymując do Lourdes, na Jasną Górę do Gietrzwałdu, do Klebarka, Świętej Lipki. Uczestniczymy też w świętach kościelnych i państwowo-narodowych. To nas Duchowo wzmacnia. Uczestniczymy w nabożeństwach, nieszporach, mszach świętych i rekolekcjach organizowanych w Konfraterniach. W czasie pandemii została rozwinięta bardzo mocno nowa forma transmisji tych wydarzeń on line. Nie powinna ona zastępować osobistego uczestnictwa, jednak dla starszych członków, osób pracujących, będących w podróży, przebywających zagranicą, to możliwość włączenia się we wspólną modlitwę. Głównym Kapelanem zgodził się być ojciec Marek Pieńkowski – to już gwarancja spełnienia tego, czego wszyscy dodatkowo oczekujemy. Od kilku miesięcy możemy czytać komentarze do niedzielnych ewangelii, uczestniczyć w rekolekcjach, spotkaniach formacyjnych. Jak widać jest tego trochę i będziemy się starali, żeby było jeszcze więcej. ..

Młodzi. To nasza przyszłość. Tu zostały poczynione już pierwsze kroki. Jednak wymaga to formacji duchowej, dalszych dobrych pomysłów, intensyfikacji systemowego działania,.
Profesjonalizacja związku – zarządzanie projektami i aplikowanie o granty, nie rezygnując z wolontariatu – wymaga fachowców. Jak wcześniej wspomniałem różnego rodzaju formy zdobywania pieniędzy jak i późniejszych ich rozliczeń – bardzo się profesjonalizują i osoby do tej pory to wykonywujące na zasadach wolontaryjnych nie mają na to czasu lub wystarczającej wiedzy.
Nabór nowych, chętnych do pracy i kandydatów do ZPKM, jak również odpowiednich osób do działań wolontaryjnych.
Kontynuacja dotychczasowej polityki jeśli chodzi o relacje międzynarodowe, a w tym praca nad reformą Zakonu (karta konstytucyjna, kodeks) dalsze zaangażowanie w prace zespołów, tak w Rzymie jak i pomiędzy Prezydentami asocjacji narodowych.
Kontynuacja prowadzonych dzieł, z których możemy być dumni. Polska nadal nie jest bardzo bogatym krajem. ZPKM ma niewielu członków w porównaniu z zamożnymi krajami Europy zachodniej. Jednak wszystkie zagraniczne wizyty, wizytacje z Rzymu, spotkania z naszymi konfratrami z zachodu powodują u nich niedowierzanie i podziw odnośnie skali prowadzonych przez ZPKM dzieł. Możemy być z tego dumni!
Aktywizacja członków. To trochę jak z Tuitio Fidei, pisał i mówił o tym wielokrotnie Prezydent Baehr. Większość pracy wykonywanej na rzecz wspomnianych dzieł, to zasługa niewielkiej grupy naszych członków i wolontariuszy. Jak to zrobić aby zachęcić większą ilość zdolnych do działania, nawet w małym zakresie – to jest pytanie i wielkie wyzwanie. Będziemy się starać wciągać wszystkich w lokalnie prowadzone dzieła. …
Będziemy starali się przygotować roczny kalendarz, który może z końcem września zostanie wysłany do wszystkich członków z datami różnych wydarzeń, które będziemy prosili żeby zostały wpisane w Państwa kalendarzach. Zdaję sobie sprawę z tego, że proponowanie terminów spotkań z wielomiesięcznym wyprzedzeniem może być trudne i te daty będą ulegały zmianie. Jednak tego typu podejście, być może pozwoli na większe uczestnictwo.

..Chciałbym przedstawić Państwu osoby, które bardzo bym chciał aby zyskały aprobatę Konwentu i zostały członkami Zarządu – (lista wybranych członków zarządu przedstawiona jest w komunikacie głównym)