Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Order of Malta

News

Fra’ John Dunlap 81-szym Wielkim Mistrzem Zakonu Maltańskiego

03/05/2023 


KOMUNIKAT PRASOWY BIURA KOMUNIKACJI WIELKIEGO MAGISTERIUM
Fra’ John Dunlap 81-szym Wielkim Mistrzem Zakonu Maltańskiego

Video w języku angielskim:

https://youtu.be/uERrht2x4-U

Rzym, 3 maja 2023 r. — Fra’ John Dunlap został wybrany Księciem i 81-szym Wielkim Mistrzem Suwerennego Rycerskiego Zakonu Maltańskiego. Namiestnik Wielkiego Mistrza, w momencie wyboru 66-letni Fra’ John Dunlap, Kanadyjczyk, jest pierwszym Profesem z zagranicy, który został wybrany na zwierzchnika Zakonu Maltańskiego.
Pełna Rada Państwa (organ wyborczy), zebrała się w Rzymie w Willi Magistralnej, jednej z dwóch instytucjonalnych siedzib Zakonu Maltańskiego i wybrała go bezwzględną większością głosów, na podstawie wiążącej listy trzech kandydatów, wskazanych wczoraj przez Kapitułę Profesów. Było 99 wyborców z 18 różnych krajów.
Fra’ John Dunlap zakomunikował wynik wyborów Papieżowi Franciszkowi listem napisanym własnoręcznie. Dziś o godzinie 18:30 został zaprzysiężony w obecności Kardynała Silvano Marii Tomasi c.s., Specjalnego Delegata Papieża, w kościele Najświętszej Marii Panny na Awentynie, obejmując tym samym w pełnię swoich uprawnień. Zgodnie z art. 13 nowej Konstytucji, będzie sprawował urząd przez 10 lat. Wielki Mistrz jest zwierzchnikiem Zakonu Maltańskiego, świeckiego zakonu Kościoła Katolickiego i jednocześnie podmiotu prawa międzynarodowego.
Nowy Wielki Mistrz, zwracając się do członków Pełnej Rady Państwa, powiedział: „Przyjmuję ten urząd w głębokim duchu służby i z uroczystym przyrzeczeniem stałego zaangażowania. Dziękuję każdemu z was za to, że obdarzyliście mnie zaufaniem i że swoją obecnością tutaj dzisiaj okazaliście wielką miłość i oddanie naszemu Zakonowi. Czeka na nas wiele wyzwań, ale ponieważ jesteśmy zjednoczeni w świadomości naszej misji Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (świadectwo wiary i pomoc ubogim), jestem pewien, że będziemy w stanie wspólnie stawić im czoła, zjednoczeni w tym samym duchu, który kierował błogosławionym Gerardem, założycielem Zakonu ponad 900 lat temu”.
Sylwetka Wielkiego Mistrza
Urodzony w Ottawie, w Kanadzie, 16 kwietnia 1957 r., po studiach na Uniwersytecie w Nicei, John Dunlap ukończył studia na Uniwersytecie w Ottawie, a następnie uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Western Ontario. Otrzymał tytuł doktora honoris causa w dziedzinie służby publicznej na Uniwersytecie Johna Cabota w Rzymie.
Fra’ John Dunlap jest członkiem Rady Adwokackiej stanu Nowy Jork oraz Izby Adwokackiej Ontario w Kanadzie. W 1986 roku dołączył do nowojorskiej firmy prawniczej Dunnington, Bartholow & Miller w Nowym Jorku, gdzie został partnerem w 1993 roku. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym i imigracyjnym. Prawnik o międzynarodowej renomie, od 1997 roku radca prawny Stałej Misji Obserwacyjnej Stolicy Apostolskiej przy ONZ.
Fra’  John Dunlap zbliżył się do Zakonu Maltańskiego i odnalazł swoje powołanie zakonne w połowie lat 80-tych, podczas pracy wolontaryjnej z pacjentami cierpiącymi na AIDS i inne choroby w Cardinal Cooke Medical Center w Harlemie (Nowy Jork). Od 30 lat jest wolontariuszem w tym szpitalu co tydzień.
Przyjęty do Zakonu Maltańskiego w 1996 r., śluby wieczyste Profesa złożył w 2008 r. Przez ponad dekadę służył Zakonowi Maltańskiemu jako przewodniczący Komitetu Ochrony Nazw i Godeł, oraz przedstawiciel w Przymierzu Zakonów św. Jana.
W 2009 roku Fra’ John Dunlap został wybrany na pięcioletnią kadencję jako członek Rady Suwerennej. Został ponownie wybrany na kolejną pięcioletnią kadencję przez Kapitułę Generalną w 2014 i 2019 roku. Przewodził Zakonowi Maltańskiemu jako Namiestnik Wielkiego Mistrza od czerwca 2022 roku, po śmierci Fra’ Marco Luzzago.
Wielki Mistrz
Zgodnie z art. 12 Konstytucji, Wielki Mistrz jest zwierzchnikiem Zakonu i posiada suwerenne prerogatywy i honory, oraz tytuł Najeminentniejszej Wysokości. Musi całkowicie poświęcić się rozwojowi dzieł Zakonu i służyć jako przykład autentycznego życia chrześcijańskiego dla wszystkich członków (art. 106 Kodeksu).
Wielki Mistrz wraz z Radą Suwerenną jest odpowiedzialny za wydawanie środków legislacyjnych nieprzewidzianych w Karcie Konstytucyjnej, ogłaszanie aktów rządowych i ratyfikację umów międzynarodowych. Za pośrednictwem Zarządcy Wspólnego Skarbu administruje majątkiem Zakonu i zwołuje Kapitułę Profesów i Kapitułę Generalną.
Państwa, z którymi Zakon Maltański utrzymuje stosunki dyplomatyczne, uznają Wielkiego Mistrza z prerogatywami, immunitetami i honorami zarezerwowanymi dla głów państw.
Wielki Mistrz rezyduje w siedzibie rządu Zakonu Maltańskiego, Pałacu Magistralnym w Rzymie.
Filmy i zdjęcia z Pełnej Rady Państwa można pobrać z tego linku:
Filmy z działań humanitarnych można pobrać z tego linku:
Więcej informacji na temat Suwerennego Wojskowego Zakonu Maltańskiego:
Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego zwany Rodyjskim i zwany Maltańskim, założony w Jerozolimie około 1048 roku, jest głównym podmiotem prawa międzynarodowego i katolickim zakonem zakonnym i świeckim. Misją Zakonu jest dawanie świadectwa wiary oraz pomoc ubogim i chorym. Dziś Zakon Maltański zajmuje się głównie opieką zdrowotną i społeczną oraz pomocą humanitarną, działając w ponad 120 krajach. Jej 13 500 członków jest wspieranych przez 95 000 wolontariuszy, z około 52 000 lekarzami, pielęgniarkami i ratownikami medycznymi. Zakon zarządza szpitalami, przychodniami, przychodniami, instytutami dla osób starszych i niepełnosprawnych, ośrodkami opieki paliatywnej oraz hufcami wolontariatu. Malteser International, specjalna agencja pomocy Zakonu Maltańskiego, jest zawsze na pierwszej linii frontu w przypadku klęsk żywiołowych i łagodzenia skutków konfliktów zbrojnych. Zakon jest obecnie zaangażowany w Ukrainie i w krajach sąsiadujących, w Syrii i Iraku, udzielając pomocy ludności uciekającej przed przemocą. Oprócz jednostek włoskich, Włoski Korpus Pomocy Zakonu Maltańskiego uczestniczy w akcjach pierwszej pomocy dla łodzi przewożących migrantów w środkowej części Morza Śródziemnego. Zakon Maltański jest neutralny, bezstronny i apolityczny. Utrzymuje dwustronne stosunki dyplomatyczne ze 112 państwami, oficjalne stosunki z kolejnymi 6 państwami oraz stosunki na szczeblu ambasadorskim z Unią Europejską. Jest stałym obserwatorem Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej wyspecjalizowanych agencji, oraz ma przedstawicieli przy głównych organizacjach międzynarodowych. Od 1834 r. siedzibą rządu Zakonu Maltańskiego jest Rzym, gdzie zagwarantowane są mu prawa eksterytorialności.