Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Order of Malta

News

29.04.2017 – FRA ‘GIACOMO DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO WYBRANY NAMIESTNIKIEM WIELKIEGO MISTRZA SUWERENNEGO ZAKONU MALTAŃSKIEGO

29/04/2017 


delatorre-horizontalKOMUNIKAT PRASOWY

FRA ‘GIACOMO DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO WYBRANY NAMIESTNIKIEM WIELKIEGO MISTRZA SUWERENNEGO ZAKONU MALTAŃSKIEGO

Rzym, 29 kwietnia 2017 r. – Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto został dziś rano wybrany Namiestnikiem Wielkiego Mistrza Suwerennego Zakonu Maltańskiego.  Ciało dokonujące wyboru, Pełna Rada Państwa, spotkała się w Willi Magistralnej w Rzymie, jednej z dwóch instytucjonalnych siedzib Zakonu Maltańskiego.

Nowo wybrany Namiestnik Wielkiego Mistrza złoży przysięgę przed specjalnym Delegatem Papieskim przy Suwerennym Zakonie Maltańskim, Arcybiskupem Angelo Becciu i członkami Pełnej Rady Państwa jutro rano w kościele Santa Maria na Awentynie.

Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto obejmuje urząd po Fra’ Matthew Festing, 79-tym Wielkim Mistrzu, który zrezygnował 28 stycznia 2017 roku.

Papież Franciszek został poinformowany listownie o wyniku wyborów. Zostały poinformowane wszystkie Przeoraty, Sub-przeoraty i związki narodowe na całym świecie oraz 106 krajów, z którymi Zakon utrzymuje stosunki dyplomatyczne.

Nowy Namiestnik Wielkiego Mistrza, wybrany na okres jednego roku, potwierdza swoją wolę bliskiej współpracy z Radą Suwerenną Zakonu w zakresie działań dyplomatycznych, społecznych i humanitarnych oraz dbania o życie duchowe i podjęte zobowiązania 13,500 członków Zakonu, a także ponad 100,000 wolontariuszy i pracowników.

Nota biograficzna Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto

Fra’ Giacomo urodził się w Rzymie w roku 1944.  Ukończył nauki humanistyczne na Uniwersytecie Rzymskim ze specjalizacją w archeologii chrześcijańskiej i historii sztuki. Zajmował się nauczaniem klasycznej greki w Papieskim Instytucie Urbaniana.  Sprawował także funkcję głównego Bibliotekarza  i Archiwisty ważnych zbiorów tego Instytutu i opublikował szereg  opracowań i artykułów dotyczących zagadnień średniowiecznej historii sztuki. Został członkiem Suwerennego Zakonu w roku 1985 i złożył śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa w roku 1993. W latach 1994-1999 był Wielkim Przeorem Lombardii i Wenecji, a od 1999 do 2004 roku był członkiem Rady Suwerennej.  Podczas spotkania Kapituły Generalnej w roku 2004 wybrano go Wielkim Komandorem Zakonu, a po śmierci 78-go Wielkiego Mistrza, Fra’ Andrew Bertie, został Namiestnikiem ad interim. Od roku 2008 Fra’ Giacomo sprawował urząd Wielkiego Przeora Rzymu.

Pierwszym oficjalnym obowiązkiem nowego Namiestnika Wielkiego Mistrza będzie 59-ta Międzynarodowa Pielgrzymka do Lourdes Zakonu Maltańskiego, która odbędzie się w dniach od 5 do 9 maja. Co roku w pielgrzymce uczestniczy ponad 7,000 członków i wolontariuszy z całego świata, pomagając około 1500 chorym i niepełnosprawnym pielgrzymom. Pielgrzymka do Lourdes reprezentuje jeden z najważniejszych momentów życia duchowego członków i wolontariuszy Zakonu.

Reforma konstytucyjna

Jednym z najważniejszych zadań Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto podczas jego kadencji jest praca nad procesem reformowania Konstytucji i Kodeksu Zakonu.

Karta Konstytucyjna została ogłoszona w czerwcu 1961 roku i została zreformowana w 1997 roku.

W szczególności proponowana reforma konstytucyjna odniesie się do potencjalnych słabości instytucjonalnych. Niedawny kryzys ujawnił pewne uchybienia w mechanizmach kontroli w zarządzaniu: reforma weźmie to pod uwagę. Reforma skoncentruje się na potrzebie Zakonu, aby umocnić swoje życie duchowe i zwiększyć liczbę członków profesyjnych. Konsultacje już się rozpoczęły, a wszyscy członkowie Zakonu zostali zaproszeni do przekazania swoich sugestii.

Namiestnik Wielkiego Mistrza

Zgodnie z Konstytucją Zakonu, Namiestnik Wielkiego Mistrza przewodzi Zakonowi przez rok na takich samych zasadach jak Wielki Mistrz.  Namiestnik Wielkiego Mistrza musi ponownie zwołać Pełną Radę Państwa przed zakończeniem mandatu. Namiestnik Wielkiego Mistrza jest suwerennym i religijnym zwierzchnikiem Zakonu i musi poświęcić się całkowicie rozwojowi dzieł Zakonu, oraz stanowić przykład życia chrześcijańskiego dla swoich członków. Powierza mu się najwyższe władze. Razem z Radą Suwerenną decyduje w sprawach legislacyjnych nie ujętych w Konstytucji, ogłasza akty rządu i ratyfikuje umowy międzynarodowe.  Namiestnik Wielkiego Mistrza rezyduje w siedzibie Zakonu, w Pałacu Magistralnym w Rzymie.

Więcej informacji na temat Suwerennego Zakonu Maltańskiego:

www.orderofmalta.int

Suwerenny Zakon Maltański – Biuro Komunikacji