Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Order of Malta

News

Dziękczynienie za uwolnienie Malty spod okupacji tureckiej w roku 1565.

09/09/2020 


Matka Boża z Filermo, wspomnienie 8 września

Narodziny Najświętszej Maryi Dziewicy są uroczyście obchodzone w całym naszym Zakonie, jako dziękczynienie za uwolnienie Malty spod okupacji Tureckiej w roku 1565.

Matka Boża to tytuł przypisywany Maryi (heb. Mirjam, gr. Mariám), Matce Jezusa. Sobór Efeski (431) usankcjonował jego użycie, jakie pojawiło się u wielu Ojców Kościoła i pisarzy starożytności chrześcijańskiej, precyzując, ze Maryja nie zapoczątkowała boskiej natury Chrystusa, lecz dała Mu życie zgodnie z ludzką naturą. Tytuł Bożej Rodzicielki (gr. Theotókos) ma w istocie sens chrystologiczny, wyraża bowiem wiarę, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem oraz że Jego dwie natury ludzka i boska, są wewnętrznie złączone w jednej osobie Słowa Wcielonego. Posiada on także głębokie mariologiczne. Maryja jest matką, która w dziejach zbawienia oddała się niepodzielnie na służbę Bogu, służąc Synowi i jego misji. Boże macierzyństwo nabiera również znaczenia jako potwierdzająca pełne i świadome poddanie się woli Bożej odpowiedź człowieka.

To Matka Boża z Filermo staje wobec Zakonu maltańskiego ze swym orędziem zbawienia przyniesionym ludzkości i świata w Jezusie Chrystusie. Ona jest obecna w całym ziemskim życiu swego Syna. One pragnie być także obecna w dzieje Miłosiernego Jezusa, który ciągle uczy Zakon, Damy i Kawalerów oraz Kapelanów „tuitio fidei et obsequium pauperum”. Maryja jest wzorem silnej wiary, a jednocześnie czułości serca i miłości do każdego człowieka, a zwłaszcza potrzebującego, ubogiego, zepchniętego na margines życia czy wykluczonego.

Warto jeszcze dodać, że w Valetta, w kościele konwentualnym pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela czczony jest obraz Bogurodzicy, który najpierw został przywieziony z Jerozolimy na wyspę Rodos, do sanktuarium na górze Filermo, od której wziął nazwę. Wierna kopia tego starego obrazu jest obecnie przechowywana z wielką czcią w Asyżu, w Bazylice Świętej Marii od Aniołów. Oryginał obrazu został ostatnio odnaleziony w Czarnogórze i przechowywany jest w muzeum w Cetinje.

Bp Andrzej F. Dziuba