Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Order of Malta

News

12-13.10.2018 Spotkanie międzynarodowe w Wiedniu

16/10/2018 


Zakon Maltański wraz z jego organizacjami niosącymi pomoc ludziom w potrzebie działa na całym świecie. W weekend (12-13.10.2018) we Wiedniu odbyła się konferencja na którą zaproszono ambasadorów , szpitalników oraz prezesów organizacji Maltańskich z obszaru centralnej i wschodniej Europy (CEE). Organizatorem był Komitet Sterujący na Europę Centralną i Wschodnią, który przewodzi zrzeszeniu maltańskich organizacji pomocowych w tych krajach. Spotkania takie odbywają się co dwa lata. Mottem tegorocznej konferencji było „Inspiring people who matter! Paving the way for the next generation. (Inspirowanie ludzi, oni się liczą. Torowanie drogi kolejnemu pokoleniu). W wydarzeniu tym wzięła też udział Międzynarodowa Sieć Młodzieży Maltańskiej, jako przedstawiciel młodych z różnych krajów Europy. Przedstawicielami młodzieży z ramienia Polski były Aleksandra Węglarzy oraz Paulina Brandy, natomiast organizację Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna reprezentował jej prezes – Marcin Świerad. W głównej części konferencji oba pokolenia dyskutowały na temat przyszłości i miejsca młodych w strukturach Maltańskich. Konkluzją po konferencji może być stwierdzenie, że zarówno starsza jak i młodsze pokolenie widzi dużą potrzebę współpracy i łączenia wysiłków dla budowania silnego znaku Krzyża Maltańskiego łączącego coraz bardziej podzielony świat.

W dniu poprzedzającym konferencję, (pt, 12.10.2018) Sieć Maltańska (MYIN) spotkała się na swojej pierwszym Zgromadzeniu Generalnym podczas którego reprezentanci wszystkich krajów (Ukraina, Słowacja, Węgry, Albania, Niemcy, Polska, Czechy, Rumunia, Litwa) podejmowali decyzje dotyczące dalszego współdziałania, zarządzania i strategii na najbliższy czas. Wybrano też w tajnym głosowaniu trzech liderów, którzy będą koordynować działania, reprezentować sieć na zewnątrz i służyć wszelką pomocą. Zostali nimi Roman z Niemiec, Marta z Ukrainy i Neringa z Litwy.

To ważne spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów, ciekawych rozmów i wzajemnych inspiracji. Zakończyło się ono w dniu, w którym wspominamy założyciela Zakonu – św Gerarda wspólną Mszą w kościele Maltańskim Malteserkirche znajdującym się samym centrum Wiednia (Kärntner Strasse 37). Dało początek kolejnemu rozdziałowi w życiu międzynarodowej wspólnoty zjednoczonej pod znakiem Maltańskiego Krzyża.

Zdj. Aleksandra Węglarzy, Karel Czapka