Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Order of Malta

Wszyscy Święci Zakonu

WSZYSCY ŚWIĘCI ZAKONU

Wspomnienie: 19 listopada
O Boże, źródle wszelkiej świętości w rozmaitych formach, którą obdarzyłeś Swój Kościół i stworzyłeś Ciało Chrystusa, daj nam łaskę podążania za świętymi naszego Zakonu w życiu jedynie dla Ciebie, poprzez rozważanie Twojego prawa oraz całkowite samozaparcie, tak abyśmy mogli podążyć z nimi do szczęśliwości życia wiecznego.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który wspólnie z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje, jedyny Boże, na wieki wieków.
Amen
BŁOGOSŁAWIONY GERARD
(*? – † 1120 r.)
Święto: 13 października
O Boże, który wyniosłeś błogosławionego Gerarda, z uwagi na jego opiekę nad ubogimi i chorymi, i przez niego stworzyłeś w Jerozolimie Zakon św. Jana Chrzciciela, daj nam łaskę ujrzenia, tak jak on, wizerunku Twojego Syna w naszych braciach i siostrach
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który wspólnie z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje, jedyny Boże, na wieki wieków.
Amen
BŁOGOSŁAWIONY RAYMOND DU PUY
(?-1160)
Wspomnienie: 19 listopada
O Boże, który wyniosłeś naszego brata Raymonda, następcę założyciela naszego Zakonu, do chwały błogosławionych, bo on, dzięki Twojej łasce, całym swoim życiem zaświadczał o tym, że jesteś Panie w każdym z najmniejszych: w chorych i ubogich otaczanych rycerską posługą braci i sióstr naszego Szpitala, daj nam łaskę pielęgnowania w sobie tych cnót, które prowadzą do świętości przez służbę Chrystusowi, który stał się we wszystkim, z wyjątkiem grzechu, do nas podobny.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który wspólnie z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje, jedyny Boże, na wieki wieków.
Amen.
ŚWIĘTY NICASIUS
Męczennik
(*? – † 1187 r.)
Wspomnienie: 1 lipca
O Boże, każdego roku dajesz nam radość uczczenia pamięci Twojego męczennika, błogosławionego Nicasiusa, poprzez jego modlitwy i przykład, spraw aby kawalerowie naszego Zakonu, wzrastali w wierze i z całym sercem podążali zawsze za Tobą.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który wspólnie z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje, jedyny Boże, na wieki wieków.
Amen
ŚWIĘTA UBALDESCA
(*1136 – † 1206 r.)
Wspomnienie: 28 maja
O Boże, chlubo ukochanej miłośniczki dziewictwa, Ty wezwałeś Świętą Ubaldescę do pobożnego życia w Zakonie Świętego Jana Jerozolimskiego, obdarz nas, poprzez jej modlitwy i przykład, radością bycia pokornymi oraz możliwością podążania za Tobą z czystymi umysłami.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który wspólnie z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje, jedyny Boże, na wieki wieków.
Amen
ŚWIĘTY UGO
(*1186 – † 1233 r.)
Wspomnienie: 8 października
O Boże, który dałeś Świętemu Ugo siłę leczenia, przez znak krzyża, chorych, daj nam ducha Twojej własnej miłości, abyśmy służyli Tobie ukrytemu w naszych chorych braciach i siostrach.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który wspólnie z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje, jedyny Boże, na wieki wieków.
Amen
BŁOGOSŁAWIONY GERARD MECATTI Z VILLAMAGNA
(*1174 – † 1245 r.)
Wspomnienie: 18 maja
O Boże, którym wezwałeś błogosławionego Gerarda, podobnie jak Twego własnego Syna, do intensywnego borykania się w samotności, umacniaj nas przez pokutę i modlitwy oraz uczyń nas gotowymi do wypełniania naszych chrześcijańskich powinności.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który wspólnie z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje, jedyny Boże, na wieki wieków.
Amen
BŁOGOSŁAWIONY GERLAND
(*? – † 1271 r.)
Wspomnienie: 19 czerwca
Panie Boże, który przyprowadziłeś błogosławionego Gerlanda z północy do Sycylii i zainspirowałeś go do noszenia włosiennicy w miejscu zbroi rycerzy naszego Zakonu, wzbudź w nas taką jak w nim gorliwość, aby nasze życie dążyło do doskonałości.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który wspólnie z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje, jedyny Boże, na wieki wieków.
Amen
BŁOGOSŁAWIONY PIOTR PATTARINI Z IMOLI
(*1250 – † 1320 r.)
Wspomnienie: 5 października
O Boże, który dałeś błogosławionemu Piotrowi, Przeorowi naszego Zakonu, dar łagodzenia niezgody i podziału, obdarz nas, przez jego modlitwy, łaską dążenia do pokoju i w ten sposób bycia nazywanymi dziećmi Bożymi.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który wspólnie z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje, jedyny Boże, na wieki wieków.
Amen
ŚWIĘTA TOSCANA
(*1280 – † 1343 (1344?) r.)
Wspomnienie: 14 lipca
O Boże, który zachowałeś Twoją służebnicę Toscanę nietkniętą zawirowaniami tego świata, zarówno jako żonę jak i wdowę, i uczyniłeś ją, w naszym Zakonie, narzędziem znakomitej pracy charytatywnej na rzecz ubogich, obdarz nas łaską służenia Tobie, tak jak ona, oraz podobania się Tobie przez naszą wiarę i nasze działania.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który wspólnie z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje, jedyny Boże, na wieki wieków.
Amen
ŚWIĘTA FLORA Z BEAULIEU
(*1300 – † 1347 r.)
Wspomnienie: 14 czerwca
Wszechmogący i miłosierny Boże, który zapragnąłeś, aby błogosławiona Flora kochała i żyła jako dziewica w Zakonie św. Jana Jerozolimskiego, spraw abyśmy, podążając za jej przykładem, kochali Cię coraz bardziej.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który wspólnie z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje, jedyny Boże, na wieki wieków.
Amen
BŁOGOSŁAWIONY NONIUS/NUÑO ALVARES PEREIRA
(*1360 – † 1431 r.)
Wspomnienie: 1 kwietnia
O Boże, który wezwałeś błogosławionego Noniusa do odłożenia broni tego świata i podążania, pod opieką Błogosławionej Dziewicy, za Chrystusem, spraw, za wstawiennictwem tego dawnego członka naszego Zakonu, abyśmy także mogli wyprzeć się samych siebie i z całych naszych serc przylgnęli do Ciebie.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który wspólnie z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje, jedyny Boże, na wieki wieków.
Amen
BŁOGOSŁAWIONY ADRIAN FORTESCUE
Męczennik
(*1480 – † 1539 r.)
Wspomnienie: 8 lipca
O Boże, skoro wszystkie rzeczy są w Twej mocy, przez modlitwy błogosławionego Adriana, Twojego męczennika, którego święto dzisiaj obchodzimy, obdarz nas możnością bycia silniejszymi w miłości do Twojego imienia i umacniania Twojego świętego Kościoła nawet za cenę naszego życia.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który wspólnie z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje, jedyny Boże, na wieki wieków.
Amen
BŁOGOSŁAWIONY DAVID GUNSTON/GONSON/GUNSON
Męczennik
(*? – † 1541 r.)
Wspomnienie: 12 lipca
O Boże, który uczyniłeś błogosławionego Davida znakomitym bojownikiem za wiarę Katolicką, którego męczeństwo opromieniło chwałą nasz Zakon, spraw aby jego przykład pobudzał nas do obrony jedności Twojego świętego Kościoła.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który wspólnie z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje, jedyny Boże, na wieki wieków.
Amen
BŁOGOSŁAWIONY KAROL I HABSBURG
Cesarz Austrii i Król Węgier
(*1887 – † 1922 r.)
Wspomnienie: 21 października
Boże nasz Ojcze, przez błogosławionego Cesarza Karola dałeś nam przykład za którym należy podążać. W nadzwyczaj trudnych czasach wypełniał on uciążliwe zadania nigdy nie tracąc swej wiary. Zawsze podążał za Twoim Synem, prawdziwym Królem. Prowadził pokorne życie, szczerze kochał ubogich i ofiarowywał swoje serce oraz duszę w poszukiwaniu pokoju. Nawet, gdy jego życie było w niebezpieczeństwie zawierzył Tobie, oddając je w Twe ręce.
Wszechmogący i miłosierny Boże, przez wstawiennictwo błogosławionego Cesarza Karola, modlimy się do Ciebie o obdarzenie nas jego bezwarunkową wiarą, która będzie nas wspierała w bardzo trudnym położeniu. Prosimy także o odwagę podążania zawsze za przykładem Twojego jedynego Syna. Otwórz nasze serca na potrzeby ubogich i wzmocnij nasze zaangażowanie w pokój w naszych rodzinach i pośród wszystkich ludzi.
Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego.
Amen

 

    Krótko o Fundacji

    Maltańska Służba Medyczna została utworzona przez zespół wolontariuszy działających z inicjatywy ks .Franciszka kard. Macharskiego w roku 1990. W roku 1991 Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i zwanego Maltańskim przejął patronat nad ww. wolontariuszami.

    Gdzie jesteśmy?