Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Order of Malta

News

Oświadczenie Zakonu Maltańskiego w sprawie przemocy w Ziemi Świętej

11/10/2023 


W dniu 9 października 2023 r. na międzynarodowej stronie Zakonu Maltańskiego, www.orderofmalta.int, ukazało się następujące oświadczenie:

 

Suwerenny Zakon Maltański wyraża swoje najgłębsze zaniepokojenie tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce w ostatnich dniach w Ziemi Świętej.

Zdecydowanie potępia akty terroryzmu popełnione w Izraelu wobec miejscowej ludności i spowodowane przez nie tragiczne ofiary śmiertelne. Odrzuca kulturę przemocy, która toleruje masowe zabijanie ludności cywilnej i przetrzymywanie zakładników.

Zakon Maltański uważa, że ​​spiralę przemocy należy natychmiast przerwać. Żadne akty terroryzmu ani masowe użycie siły wobec niewinnej ludności nie mogą być usprawiedliwione.

Nigdy nie można zaakceptować zniszczeń i cierpień wyrządzanych ludności cywilnej. Tragedia konfliktów trwa w Ziemi Świętej zbyt długo.

Wzywamy do pełnego poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego, praworządności i ochrony niewinnych osób uwikłanych w konflikt.

Apelujemy do wszystkich stron o poszanowanie praw osób pełniących służbę w szpitalach i przychodniach, udzielających pierwszej pomocy oraz obsługujących pogotowie ratunkowe. Zbyt często ci, którzy bezinteresownie pomagają chorym i potrzebującym, sami stają się ofiarami.

W tym kontekście przypominamy o roli Szpitala Świętej Rodziny w Betlejem, który służy wszystkim potrzebującym, bez względu na ich pochodzenie, narodowość, wyznanie, w samym duchu pomocy humanitarnej świadczonej przez Zakon Maltański, zgodnie z jego historyczną misją.

Zakon Maltański wzywa społeczność międzynarodową do podjęcia wszelkich możliwych wysiłków, aby położyć kres eskalacji i spirali przemocy, chronić życie ludzkie i stworzyć warunki dla kompleksowego i trwałego rozwiązania konfliktu palestyńsko-izraelskiego, w duchu odpowiednich rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Należy zagwarantować status i swobodny dostęp do wszystkich miejsc świętych i miejsc kultu religijnego w Ziemi Świętej. Wszystkie zainteresowane strony powinny współpracować, aby uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się kultury inspirowanej nienawiścią i ekstremizmem.

Ziemia Święta i jej mieszkańcy zajmują szczególne miejsce w sercu Suwerennego Zakonu Maltańskiego.

 

tłumaczenie z angielskiego: Magdalena Krzeczunowicz

zdjęcie: Ansa/Epa