Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Order of Malta

News

Mołdawscy strażacy zostali przeszkoleni z taktyki działań podczas wypadków masowych

14/11/2019 


Działanie podczas złożonej akcji ratowniczej, z jaką strażacy zmagają się podczas wypadków z dużą liczbą poszkodowanych, wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także umiejętności szybkiego podejmowania decyzji i zgrania zespołu ratowników. Wszystkie te umiejętności mołdawscy strażacy doskonalili pod okiem instruktorów z Państwowej Straży Pożarnej z Polski podczas szkolenia zorganizowanego w dniach 6-8 listopada 2019 r. w centrum wyszkolenia straży pożarnej Republiki Mołdawii w Kiszyniowie

Podstawową wiedzę o wykorzystaniu procedury TRIAGE (nadawanie priorytetów ewakuacji i udzielania pomocy) przy wypadkach masowych uczestnicy zdobyli podczas szkoleń z  zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Kurs doskonalący prowadzony przez członków Ciężkiej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej USAR Państwowej Straży Pożarnej, a jednocześnie wykładowców Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie  był okazją do pogłębienia i usystematyzowania tej wiedzy przez 14 strażaków w tym dowódców zastępów strażackich. Szkolenia były elementem projektu prowadzonego przez Fundację Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna dzięki wsparciu z programu Polska Pomoc Rozwojowa.

Foto Michał Rżysko

 

Podczas wykładów uczestnicy zapoznali się z założeniami najbardziej powszechnego na świecie systemu START- przeznaczonego dla segregacji medycznej osób dorosłych oraz jego modyfikacji dotyczącej dzieci. Na podstawie oceny czterech parametrów: zdolności do chodzenia, oddechu, nawrotu kapilarnego oraz stanu świadomości przećwiczyli na licznych przykładach, przyznawanie hipotetycznym poszkodowanym priorytetów leczniczo – transportowych, czyli decydowania o tym, kto potrzebuje natychmiastowej pomocy, czyj stan jest poważny, ale nie zagraża życiu, a kto jest bezpieczny i może otrzymać pomoc nieco później.

Niezwykle cenne dla mołdawskich strażaków były zajęcia praktyczne. Instruktorzy- członkowie legendarnej Ciężkiej Grupy Poszukiwawczo- Ratowniczej USAR  podzielili się swoim ogromnym doświadczeniem, zdobytym podczas najtrudniejszych akcji ratowniczych m.in. w Nepalu, Turcji, Iranie i na Haiti.  Na przykładach realnych akcji ratowniczych (np. po zderzeniu pociągów osobowych pod Szczekocinami w 2012 r. ) szkoleniowcy omówili taktykę działań służba ratowniczych. Następnie strażacy w kilkuosobowych zespołach analizowali ćwiczenia sztabowe. Ile sił i środków zadysponować na miejsce zdarzenia? Gdzie rozmieścić punkty pomocy poszkodowanym? Jak sprawnie dowodzić akcją ratowniczą i zapewnić szybką i sprawną ewakuację rannych? Wszystkie te kwestie zostały bardzo dokładnie omówione.

Foto Michał Rżysko

 

W ostatnim dniu szkolenia przyszedł czas na sprawdzenie nabytych umiejętności w praktyce. Dzięki zaangażowaniu 20 pozorantów uczestniczący w szkoleniu strażacy mieli okazję poćwiczyć dowodzenie i działanie w warunkach symulowanej akcji ratowniczej po awaryjnym lądowaniu samolotu. Zespoły miały za zadanie zabezpieczyć miejsce zdarzenia, przeprowadzić segregację rannych, wyznaczyć i przygotować punkty pomocy medycznej, przeprowadzić ewakuację oraz udzielić pomocy poszkodowanym. Oceniane było także dowodzenie akcją oraz łączność z dyspozytorem. W ćwiczeniach został wykorzystany sprzęt ratowniczy i szkoleniowy dostarczony przez Maltańską Służbę Medyczną.

Foto Anna Bogacz

Szkolenie było połączone ze spotkaniem podsumowującym pierwszy rok realizacji projektu oraz planowaniem działań na kolejne miesiące.

„Cieszymy się, że wspólnie z partnerami z Mołdawii zrealizowaliśmy zaplanowane działania. Nabywamy doświadczenia i zrozumienia we wzajemnej współpracy. Wierzę, że zaowocuje to w przyszłości. Ten projekt traktujemy jako swoisty pilotaż, ale dostrzegamy realną potrzebę jego realizacji, dość powiedzieć, że w ciągu dwóch lat przeszkolimy i doposażymy blisko 10% wszystkich mołdawskich strażaków”- mówi Michał Rżysko, koordynator projektu.

 

Foto Anna Bogacz

 

Realizowany od kwietnia 2019 r. dwuletni projekt „Budowa kompetencji ratowniczych straży pożarnej w Mołdawii” zakłada kompleksowe wsparcie rozwoju mołdawskiej straży pożarnej, nie tylko poprzez dostarczenie nowoczesnego sprzętu ratowniczego i szkoleniowego, ale także realizację programu kursów doskonalących umiejętności strażaków. Projekt prowadzi Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna przy współpracy Generalnego Inspektoratu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Mołdawii- instytucji odpowiedzialnej za organizację pracy służb ratowniczych kraju. Projekt jest finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Anna Bogacz

 

Więcej informacji: michal.rzysko@zakonmaltanski.pl

Zobacz relację z uroczystego przekazania sprzętu

Przeczytaj więcej o szkoleniu strażaków w Mołdawii