Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Order of Malta

News

Dzień Życia Konsekrowanego


Dnia 2 lutego Kościół obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego. To wyjątkowy dzień w roku, bowiem świętują go osoby, które odpowiedziały na Boże wezwanie, oddając życie i talenty na służbę Kościołowi. Tradycyjnie odpowiedź owa wyraża się w ślubach zakonnych składanych wobec wspólnoty Kościoła.
W naszym zakonie śluby posłuszeństwa, ubóstwa i czystości w uroczysty sposób składają tylko profesi, czyli członkowie 1 klasy, zwani “kawalerami sprawiedliwości”.
W początkach Szpitala w Jerozolimie, a dalej w czasach Rodos i Malty profesja zakonna była normą wśród szpitalników a to oznacza, że zdecydowaną większość członków zakonu nazwalibyśmy dziś osobami życia konsekrowanego. Z biegiem lat liczba profesów malała a przybywało w strukturach zakonnych członków świeckich, bez ślubów. Dziś mamy trzy klasy zakonne, z czego najmniejszą, lecz bardzo istotną, stanowią profesi.  Wielkim zadaniem i misją zakonu na te czasy, oprócz działalności szpitalnej i humanitarnej, jest podjęcie regularnej modlitwy o nowe i święte powołania do 1 klasy oraz do kapłaństwa. Zarówno Zakon jak i Kościół potrzebuje młodych serc, które z entuzjazmem podejmą drogę służby Bogu i bliźniemu. Nasz zakon ma piękną historię i bogate tradycje, które nie straciły nic na aktualności. Obrona wiary i służba ubogim to wciąż wielkie i ważne zadania, przed którymi stoimy, a których bez Bożego wsparcia, łaski i modlitw osób oddanych całkowicie Zakonowi, nie wypełnimy. Dlatego przy okazji Dnia Życia Konsekrowanego warto być może na nowo odkryć głębię powołania maltańskiego, które każdy z nas odczytał we właściwym czasie, przyłączając się do wielkiej rodziny zakonnej spod znaku białego Krzyża św. Jana Jerozolimskiego. Modlitwa o nowe powołania zakonne i to nie tylko do 1 klasy to zadanie nas wszystkich, którym dobro zakonu i jego przyszłość leży na sercu. Niech nie zabraknie  serc, które odkryją w charyzmacie naszego zakonu własną drogę uświęcenia i służby.
Przemysław Salamoński
Zobacz film “The Heart of the Order”